Euroopan unionin osarahoittama -tunnus

Oppien kohti työtä

Kehitämme tuen tarpeet huomioivaa ohjauksen mallia osaamisen kerryttämiseen ja työkyvyn arviointiin työpajoilla tai muissa käytännönläheisissä toimintaympäristöissä. Haluamme edistää koulutus- ja työelämäpolullaan haasteita kohdanneiden nuorten ja aikuisten koulutukseen osallistumista ja työllistymistä. Hyödynnämme RUORI-arviointimenetelmää ohjauksessa ja osaamisen hankkimisen suunnittelussa.

Tavoitteemme

  1. Kehitämme ja pilotoimme moniammatillisuuteen ja monialaiseen yhteistyöhön perustuvan asiakaslähtöisen toimintamallin. Toiminnan myötä asiakas voi tuetusti ja yksilölliset kuntoutukselliset tarpeensa huomioiden suorittaa ammatillisen tutkinnon osan tai osia tekemällä työtä työpaikalla, työpajalla tai muussa epämuodollisessa oppimisympäristössä.
  2. Kehitämme työelämäyhteistyössä kohderyhmän täsmätyöllistämistä. Työnantajia ohjataan työn muotoilussa ja kohderyhmän tarvitseman tuen järjestämisessä. Lisäämme työnantajien tietoutta kohderyhmän rekrytoimisesta, esimerkiksi erilaisista taloudellisista tukimuodoista.
  3. Vahvistamme kohderyhmän palveluiden moniammatillisuutta ja monialaisuutta hyvinvointialueen rakenteissa verkostomaisella työotteella.

Oppien kohti työtä -hanke somessa ja verkossa

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Valo-Valmennusyhdistys ry. Luovi toimii hankkeessa kumppanina yhdessä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDUn ja Seinäjoen kaupungin kanssa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Jenna Knuts
hankepäällikkö
040 319 3442
jenna.knuts@luovi.fi