Osaamista ja työvoimaa kiertotalouteen

Kehitämme ja pilotoimme tapoja vahvistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien kiertotalousosaamista. Jaamme tietoa kiertotalouden mahdollisuuksista työllistymisessä sekä innovoimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden ympärille. Kehittämistyöllä edistämme niiden henkilöiden työllistymistä, joilla se on haastavinta ja jotka tarvitsevat siihen tukea.

Tavoitteemme

  1. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla (mukaan lukien täsmätyökykyisillä) ja työttömillä työnhakijoilla on osaamista ja valmiudet työllistyä tai työllistää itsensä kiertotalouden työtehtäviin.
  2. Hankeverkoston opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstöllä on kiertotalousosaamista ja tietoa siihen liittyvistä työllistymismahdollisuuksista (myös täsmätyöstä).
  3. Työnantajien tietous ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista, kiertotaloudesta, täsmätyökykyisten osaamisesta ja työllistämistä tukevista palveluista on lisääntynyt.
  4. Kehitetyt käytännöt ovat juurtuneet osaksi hankeverkoston ja työpaikkojen yhteistyötä.

Kuulumisia

Ohjausryhmätyöskentely

Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat Suvi Mutanen Luovista, Suvi Valoharju Riveriasta, Kirsi Kärkäs-Vaittinen Taitamosta, Susanna Jalkanen SPR Kontista, Harri Hallikainen Sakupe Oy:stä, Juho Mutanen Puhas Oy:stä, Jukka Karttunen Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:stä sekä rahoittajan edustajana Sirpa Raassina Etelä-Savon Ely-keskuksesta.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppaneina toimivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Joensuun kaupunki. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.