Osaava 6 – osaaminen kehittyy

Osaava 6 –projekti jatkoi vuonna 2009 aloitettua Osaava-projektien sarjaa, jossa tavoitteena oli opetushenkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Aluehallintoviraston tunnus
Osaava-ohjelman logo.

Hankkeen tavoitteet

Osaava 6 – osaaminen vakiintuu -projektissa jatkettiin osaamisen kehittämistä sekä kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa. Projektissa keskityttiin tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen kehittämiseen, koska sen hyödyntämisessä osana ammatillista erityisopetusta yksilöllisten opintopolkujen toteutuksessa on selvitysten mukaan suurin osaamisvaje johtuen tieto- ja viestintäteknologian jatkuvasta nopeasta kehityksestä.

Osaava 6 -projektissa osaamisen kehittämisen toimenpiteitä kohdennettiin tieto- ja viestintätekniikkaa vähän työssään käyttävän ja harvoin TVT-koulutuksiin osallistuvalle opetushenkilöstölle. Projektissa jatkettiin verkostossa aiemmin kehitetyn TVT-tukihenkilömallin vakiinnuttamista oppilaitosten pysyväksi toimintamuodoksi siten, että opetushenkilöstölle suunnatun tieto- ja viestintäteknologian -koulutuksen käyneet henkilöt toimivat oppilaitoksissa ns. matalan kynnyksen TVT-tukihenkilöinä. Tukihenkilötoimintamallin vakiinnuttamiseksi projektissa kehitettiin myös TVT-tukihenkilöille systemaattinen osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen toimintamalli, ja jatketaan TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä.

Yhteistyössä

Osaava 6 -projekti toteutetaan 8.5.2015-31.12.2016 välisenä aikana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Osaava-rahoituksella. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppanina Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja

Iisa Simula
Koulutussuunnittelija
040 319 3677
iisa.simula@luovi.fi