Osaava 7 – käytännöt elämään arjessa

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO-verkosto) toteuttamissa Osaava-hankkeissa edistettiin vuodesta 2010 lähtien opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointia kehittämällä henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä.

Osaava 7 – käytännöt elämään arjessa -projektissa oli tavoitteena  jatkaa aiemmissa projekteissa kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa sekä kehittää henkilöstön osaamista.

Aluehallintoviraston tunnus

Tulokset

Projekti kohdentui kahteen osa-alueeseen, jotka olivat:

  1. ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuuden kehittäminen sekä
  2. tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen.

Projektin tuloksena

  1. juurrutettiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaosaamisen ja asiantuntijana toimimisen johtamisen, kehittämisen, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen käytäntöjä verkoston oppilaitoksissa
  2. kehitettiin henkilöstön valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä (työntekijät, jotka eivät aiemmin ole toimineet asiantuntijoina) sekä vakiinnutettiin tapoja ylläpitää ja edelleen kehittää asiantuntijatehtävissä jo toimivan henkilöstön osaamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  3. juurrutettiin tieto- ja viestintäteknologian osaamisen johtamisen rakenteita ja käytänteitä edistämällä projektiverkoston oppilaitosten oman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategista kehittämistä ja sen toimeenpanoa
  4. jatkettiin TVT-tukihenkilömallin ja TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja hyvien käytänteiden jakamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  5. kehitettiin opetus- ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön TVT-osaamista luomalla edellytykset digitaalisten ratkaisujen pedagogiseen hyödyntämiseen sekä TVT:n monipuoliseen ja innovatiiviseen opetuskäyttöön.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Osaava-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina toimivat Validia Ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.

Lisätietoja

Iisa Simula, koulutuskoordinaattori, iisa.simula@luovi.fi, 040 319 3677