Euroopan unionin osarahoittama -tunnus

Paikasta palveluksi

Kehitämme ja pilotoimme koulutusmallia, niin sanottua satelliittiopiskelumallia, jossa toisen asteen ammatillinen koulutus toteutetaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla ja omassa toimintaympäristössä yhteistyössä alueen työpaikkojen ja opiskelijan muun verkoston kanssa. Parannamme näin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden edellytyksiä työllistyä sekä edistämme sujuvaa ja ennakoivaa yhteistyötä työpaikkojen ja elinkeinoelämän sekä muun palveluverkoston kanssa. Alueen työpaikat saavat tietoa osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja tukimuodoista.

Hankkeen esittelyvideo

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme

  1. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joiden toimintakyky ei mahdollista toiselle paikkakunnalle siirtymistä, pystyvät toteuttamaan oppivelvollisuuden mukaiset opintonsa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa omalla kotipaikkakunnalla ja/tai toimintaympäristöissä.
  2. Vaativana erityisenä tukena toteutettava toisen asteen ammatillinen koulutus toteutuu yhteistyössä Lapin alueen työpaikkojen, elinkeinoelämän ja hyvinvointialueen sekä kuntien palveluverkostojen kanssa satelliittiopiskelumallin mukaisesti. Kaikilla Lapin alueen kunnilla on tieto Luovin tarjoamista opiskelumahdollisuuksista oppivelvollisuuden piiriin kuuluville vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joiden toimintakyky ei mahdollista opintoja toisella paikkakunnalla. Yhteistyötä tehdään opiskelijalähtöisesti myös muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa
  3. Opintonsa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa päättävillä vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on aiempaa paremmat edellytykset työllistyä.
  4. Lapin alueen työpaikoille ja yrityksiin on koulutettu osaavaa (täsmä)työvoimaa. Alueen työpaikoilla on tietoa osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja tukimuodoista.

Kuulumisia

Ennakointitietoa satelliittiopiskelun kehittämiseksi

Ennakointitiedon keruu ja tulokset (syksyllä 2023)

Tiedonkeruuprosessi

Kartoitimme Lapin kuntien osalta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiksi hakevien määrät ennakointitietokyselyn avulla. Lähetimme seuraavaa yhteishakua koskevan ennakointitiedon keruu -kyselyn Lapin kuntien sivistystoimenjohtajille, opinto-ohjaajille, erityisopettajille ja/tai rehtoreille. Tiedotimme sähköpostitse heitä tulevasta kyselystä ja siihen liittyvistä järjestämistämme Teams-infoista. Pilotoimme laatimaamme kyselyä kahdessa Lapin alueen kunnassa yläkouluvierailujen yhteydessä ja jatkokehitimme kyselyä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella.

Järjestimme kaksi samansisältöistä Teams-infoa, joissa esittelimme Ammattiopisto Luovia, kerroimme, mitä vaativa erityinen tuki tarkoittaa sekä esittelimme satelliittiopiskelumallia ja Paikasta palveluksi -hanketta. Teams-infoja oli kanssamme pitämässä opinto-ohjaajat Satu Kvist-Kärkkäinen ja Jaana Heikkinen. Opastimme lisäksi ennakointitietokyselyyn vastaamisessa, jonka jälkeen kysely lähetettiin vastattavaksi. Infoihin osallistui yhteensä 31 henkilöä 15 Lapin kunnasta.

Lähetimme kyselyn kaikkiin 21:een Lapin kuntaan ja saimme vastaukset 18 kunnasta. Tieto Ammattiopisto Luovista, vaativasta erityisestä tuesta, satelliittiopetusmahdollisuudesta sekä hankkeesta oli tervetullutta ja saatu tieto koettiin hyödylliseksi. Saimme infotilaisuuksista ja kyselystämme positiivista palautetta. Kyselylle onkin luvassa jatkoa ainakin hankkeen ajan.

Kyselyn tuloksia

Valtakunnallisesti erityisen tuen oppilaita on yläluokilla 11,9 % ikäluokista. Kyselyssämme saimme tietoa erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrien lisäksi myös muista 7.-9. luokilla olevien oppilaiden määristä, joilla on oppimisessaan haasteita ja/tai tarvetta yksilölliseen ja erityiseen tukeen. Yksilöllisen, erityisen tuen tarve voi liittyä opiskelutaitoihin, sosiaalisiin tilanteisiin, terveyteen tai laajemmin toimintakykyyn. Meille tämä tieto on hyödyllistä, koska vaativa erityinen tuki ulottuu Luovissa erityisen tuen päätöksillä olevien lisäksi edellä mainittuihin perusteisiin.

Lapissa erityisen tuen piirissä on yläluokkien oppilaista valtakunnallisen tilaston mukaan 8,8 % ikäluokista eli vähemmän kuin valtakunnallisesti. Tilastoa ei kuitenkaan tule tulkita näin suoraviivaisesti. Lapissa on pienillä paikkakunnilla usein pienet ikäluokat, jotka suorittavat peruskouluaan ”luonnostaan” pienryhmissä, jolloin ei käytännössä tule aina erikseen tarvetta järjestää pienryhmäopetusta. Erityisen tuen tarve ei pienissä ryhmissä korostu kuten suuremmissa opetusryhmissä. Pienemmissä ryhmissä opetus on usein jo muutenkin yksilöllisempää kuin suurissa ryhmissä. Toiselle asteelle ja uuteen oppimisympäristöön siirryttäessä tuen tarpeet usein nousevat selkeämmin ja eri tavoin esiin kuin tutussa peruskoulussa.

Lämmin kiitos kaikille infotilaisuuksiin osallistuneille ja kyselyyn vastaajille!

Ohjausryhmätyöskentely

Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat Ammattiopisto Luovin kanssa Inarin kunta, Arctic Moose (Pelkosenniemi), K-Market Muoniontori (Muonio), Lapin hyvinvointialue (Lapha), Lapin aluehallintovirasto, TE-palvelut (työikäisten palvelut), Lapin yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Yhteistyössä

Hanketta toteuttaa Ammattiopisto Luovi. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Outi Tuomaala
hankepäällikkö
040 319 3524
outi.tuomaala@luovi.fi

Kaisu Luokkanen
digiasiantuntija
040 319 3908
kaisu.luokkanen@luovi.fi