Parasta johtamista Pohjoinen

Kehitimme yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme

Luovin ensisijaiset tavoitteet, toiminta ja odotetut tulokset liittyivät tiedolla johtamisen teemaan. Laadukas johtaminen edellyttää, että johdolla ja esimiehillä on käytettävissä oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Luovi jatkoi hankkeessa tiedolla johtamisen kehittämistään tehostamalla johdon ja esimiesten ajantasaisen tiedon saantia ketterän päätöksenteon tueksi.

PowerBI-raportointi tiedolla johtamisen tueksi

Luovissa otettiin käyttöön tiedolla johtamisen tueksi raportointi- ja analysointipalvelu Microsoft PowerBI. PowerBI:n avulla dataa voi esittää ja analysoida erilaisina mittareina, raportteina sekä visualisointeina, joita voidaan yhdistää dashboardeihin esitettäväksi. Se soveltuu myös itsepalveluraportointiin. Raporttien tekemisessä keskityttiin Primuksesta tuotavaan opiskelijavuositietoon, jota käytetään koulutuksen ja toiminnan suunnittelun ja johtamisen tukena sekä Luovi-, paikkakunta- että koulutustasolla.

Raportoinnin kehittämisen myötä Luovin johdon ja toiminta-alueiden johtotiimien faktatietoon perustuva johtaminen tehostui. Raportoinnin kehittämistä jatkettiin määrittelemällä Luovin mittaristosta eli Luovi-kompassista seuraavat raportointikohteet.

Tuloksia jaettiin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

Luovi oli mukana myös hankkeen alueverkoston yhteisessä viestinnässä ja kokemusten vaihdossa hyvistä käytännöistä ja toiminnan haasteista, jotka liittyivät hankkeen muihin teemoihin: 1. osaamisperusteisuuden johtaminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista; 2. asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen; 3. opiskelijakumppanuuksien johtaminen. Yhteistyön tavoitteena oli jakaa tuloksia muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja oppia toisten kokemuksista ja tuloksista.

Hankkeelle haettiin lisäaikaa 30.6.2021 saakka, mutta Luovi päätti oman osuutensa alkuperäisen aikataulun mukaisesti 31.12.2020.

Luovin tavoitteet ja tulokset (pptx avautuu uuteen välilehteen)

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Kaustisen Evankelinen Opisto, Kainuun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Pohjois Keski-Suomen ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, koulutuskeskus JEDU.

Lisätietoja

Susanna Kangas
tieto- ja viestintäjohtaja
040 319 3172
susanna.kangas@luovi.fi