Parasta johtamista

Parasta Johtamista -hankkeessa kehitetään yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen.

Hanketta rahoitti

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen tavoitteet

Luovin ensisijaiset tavoitteet, toiminta ja odotetut tulokset liittyvät tiedolla johtamisen teemaan. Laadukas johtaminen edellyttää, että johdolla ja esimiehillä on käytettävissä oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Luovi jatkaa tiedolla johtamisen kehittämistään tehostamalla johdon ja esimiesten ajantasaisen tiedon saantia ketterän päätöksenteon tueksi.

Microsoft Power BI tiedolla johtamisen tueksi

Luovissa otetaan käyttöön tiedolla johtamisen tueksi raportointi- ja analysointipalvelu Microsoft Power BI, jonka käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa. Power BI:n avulla dataa voi esittää ja analysoida erilaisina mittareina, raportteina sekä visualisointeina, joita voidaan yhdistää dashboardeihin esitettäväksi. Se soveltuu myös itsepalveluraportointiin.

Hankkeen lopputuloksena Luovin johdon ja vastuualueiden esimiesten osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien faktatietoon perustuva johtaminen tehostuu, sillä heillä on käytettävissä yhtenäinen ja vuorovaikutteisuutta tukeva tiedon raportointi- ja analysointijärjestelmä, Power BI, jota he osaavat käyttää johtamisen tukena.

Tulokset jaetaan koulutuksen järjestäjille

Lisäksi Luovi on mukana hankkeen alueverkoston yhteisessä viestinnässä ja kokemusten vaihdossa hyvistä käytännöistä ja toiminnan haasteista liittyen hankkeen muihin teemoihin (osaamisperusteisuuden johtaminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista; asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen; opiskelijakumppanuuksien johtaminen). Hankeyhteistyön tavoitteena on jakaa tuloksia kaikille koulutuksen järjestäjille ja oppia toisten kokemuksista ja tuloksista. Lopputuloksena näiden teemojen osalta on johdon ja esimiesten johtamisosaamisen kehittyminen kaikilla hankkeen painopistealueilla.

Luovin tavoitteet ja tulokset (pptx)

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK. Yhteistyökumppaneina Luovin lisäksi toimivat Kaustisen Evankelinen Opisto, Kainuun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Pohjois Keski-Suomen ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, koulutuskeskus JEDU. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se toteutetaan ajalla 12.12.2018-31.12.2020.

Lisätietoja

Susanna Kangas
Tieto- ja viestintäjohtaja
040 319 3172
susanna.kangas@luovi.fi