Parasta Palvelua

Parasta palvelua oli reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen kehittämisohjelma, johon kytkeytyi mukaan koko maan kattava koulutuksen järjestäjäverkosto. Kehittämisohjelmalla tuettiin työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luotiin oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistettiin palveluprosessia.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tulokset

Kehittämisohjelman tavoitteena oli toteuttaa yhdenmukainen koulutus- tai oppisopimustoiminta-/palveluprosessi kaikille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi yhteiskehittämisen myötä haluttiin parantaa asiakaskokemusta ja -tuntemusta sekä selkeyttää sisäistä ja ulkoista viestintää.

Keinot, joilla tavoitteisiin pyrittiin:
1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
3. Tiedotus- ja viestintäkäytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
4. Osallistumisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla

Parasta palvelua -hankeverkoston tuottamat Hyvän palvelun oppaat:

Oppaisiin voit tutustua alla. Kaikki alla olevien linkkien pdf-tiedostot avautuvat uuteen välilehteen.

Yhteistyössä

Kehittämisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Ohjelmaa toteutti neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. Ammattiopisto Luovi edusti ammatillisia erityisoppilaitoksia (AMEO) Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa pohjoisen osahankkeessa.

Lisätietoja

Pirjo Ruha
opintopäällikkö
pirjo.ruha@luovi.fi
040 319 3455