ParasTUVA – Osaamista ja laatua TUVA -koulutukseen ​

Kenelle 

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. 

Mitä 

Voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Kouluttajina toimivat amm. erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.  

Sisältö 

Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa. 

Lämpimästi tervetuloa koulutuksiin!

Hanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Linkki Spesian- hankesivulle: ParasTUVA -hanke – Ammattiopisto Spesia

#TUVA-koulutus #TUVA-pedagogiikka #ErityinenTuki

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Tavoite ja kohderyhmä

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle.

Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Toteutus

Tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia.

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.

Koulutusosio 1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta, 2 op.

Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op

Toteutusaika: 31.10.2023-11.1.2024
Paikka: verkkokoulutus

Ilmoittaudu koulutukseen: Koulutuskalenteri – Ammattiopisto Luovi

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

 

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • Miten ja missä TUVAA järjestetään
 • Erilaiset tavat toteuttaa TUVA-koulutusta
 • Opiskelijoiden erilaisten lähtökohtien huomioiminen
 • Opiskelijan kohtaaminen ja kiinnittäminen opintoihin
 • HOKS, ura- ja jatkosuunnitelma, tuen suunnittelu ja toimeenpano
 • TUVA –opettajan uusi rooli
 • The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) (ent. Avartti) -toiminnan periaatteista ja toimintamenetelmistä TUVA:ssa käytännön esimerkkejä käyttäen
 • Asiantuntijaluento Erityisestä tuesta eteenpäin. Sanna Ryökkynen, opiskelijoiden kokemukset ja tarpeet tutkimuksen ja toiminnan lähtökohtana.
 • Mukana kokemustoimijoita

Koulutuspäivien ajankohdat

 • ti 31.10. 2023 klo 12–16 verkkoluento
 • to 16.11.2023 klo 12–16 verkkoluento
 • ke 29.11.2023 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • ti 12.12.2023 klo 12–16 verkkoluento
 • to 11.1.2024 klo 12–16 verkkoluento (sis. Sanna Ryökkysen asiantuntijaluennon klo 14.30–16)

Koulutukseen sisältyy viisi koulutustapaamista, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä Teams verkko-oppimisalustalla.

Ilmoittautumiset Lyyti-lomakkeella 22.10.2023 mennessä.

Koulutusosio 2. Paras vuosi TUVAssa, 2 op.

Paras vuosi TUVAssa 2 op

Aika 1.2.-31.5.2024

Paikka verkkokoulutus

Ilmoittaudu koulutukseen: Koulutuskalenteri – Ammattiopisto Luovi

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • TUVA-koulutuksen perusteet ja toteutussuunnitelma
 • Opinto-ohjaus, nivelvaiheohjaus, hakeutuminen, opiskelijaksi valinta, jatko-ohjaus
 • TUVA-koulutuksen järjestäminen
 • TUVA-perusteet ja polut tutkintokoulutukseen
 • Yhteistyöverkostot osana ja tukena TUVA-opinnoissa
 • Opiskelijan osallisuus ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen TUVAssa
 • Opiskelijoiden kohtaaminen ja tuen tarpeiden huomioiminen TUVA-opetuksessa
 • TUVAn työelämäosaaminen, monipuoliset oppimisympäristöt
 • Moniammatilliset yhteistyöverkostot
 • Mukana kokemustoimijoita

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 1.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 15.2. klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.3. klo 13–16 fasilitoitu pienryhmätapaaminen verkossa
 • to 21.3. klo 12–16 verkkoluento
 • to 11.4. klo 12–16 verkkoluento

Koulutukseen sisältyy viisi koulutustapaamista, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä Teams verkko-oppimisalustalla.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Taru Koivisto
p. 050 420 4144
taru.koivisto@kiipula.fi

 

 

Koulutusosio 3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen, 4 op.

Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op

Aika 12.9.2024-16.1.2025

Paikka verkkokoulutus

Ilmoittaudu koulutukseen: Koulutuskalenteri – Ammattiopisto Luovi

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta Spesian sivuilta: Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op – Ammattiopisto Spesia

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta)
 • Yhteisopettajuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Digipedagogiikka
 • Motivaation vahvistamisen menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka
 • Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen
 • Vahvuusperustainen ja positiivinen pedagogiikka
 • Mielen hyvinvoinnin tukeminen
 • Tunne-, ja vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Ilmiöoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, elämyspedagogiikka

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 12.9.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 19.9.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 3.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 24.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 14.11.2024 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 28.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 12.12.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 9.1.2025 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 16.1.2025 klo 12–16 verkkoluento

Koulutukseen sisältyy kahdeksan verkkoluentoa, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä kaksi pienryhmätapaamista.

Ilmoittautumiset Webropol-lomakkeella 2.9.2024 mennessä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosion sisältöihin ja hakemusasioihin vastaavat

Marjo Vilppola
p. 040 319 3062
marjo.vilppola@luovi.fi

Taru Koivisto
p. 050  4204144
taru.koivisto@kiipula.fi

Lisätietoja hankkeesta

Päivi Tanner
p. 050 308 1085
paivi.tanner@spesia.fi

Tämä koulutus on osa 10 op – koulutuskokonaisuutta

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.

Spesia toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Suomenkielinen 10 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista

 

 1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Spesia)
 2. Paras vuosi TUVAssa 2 op, helmikuu – toukokuu 2024. (Toteuttaja: Kiipulan ammattiopisto, tietoja täydennetään lähiaikoina)
 3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op, tämä koulutus. (Toteuttajat: Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto)
 4. Hyvän opiskelupäivän elementit 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Live)

 

Ruotsinkielinen 8 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista, toteuttaja Optima

 1. Olika Hux-studerandes vägar mot examensutbildning, 2 sp. Tidpunkt november 2023 – januari 2024
 2. Bästa Hux-året, 2 sp. Tidpunkt februari – maj 2024
 3. Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. Tidpunkt: Genomförande: september 2024 – januari 2025

Lue lisää Optiman kotisivuilta.

Muutokset mahdollisia.

 

 

Koulutusosio 4. Hyvän opiskelupäivän elementit, 2 op.

Hyvän opiskelupäivän elementit, 2 op, ParasTUVA -hanke

Aika 6.2.-24.4.2025

Paikka verkkokoulutus

Ilmoittaudu koulutukseen: Koulutuskalenteri – Ammattiopisto Luovi

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle.
Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksissa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta: Hyvän opiskelupäivän elementit, 2 op – Ammattiopisto Spesia

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen
 • Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat
 • Hyvän opiskelupäivän rakentuminen, opetushenkilöstön roolit ja työnjako, opiskelijan osallisuus, yhteisöllinen pedagogiikka
 • Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella, alueelliset TUVA-verkostot, yhteistyösopimukset
 • TUVA-henkilöstö luomassa TUVA-pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria
 • TUVA-koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen esim. somessa näkymällä

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 6.2.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 6.3.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 20.3.2025 klo 13–16.00, pienryhmät verkossa
 • to 3.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 24.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento

Koulutukseen sisältyy viisi koulutustapaamista, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä Teams verkko-oppimisalustalla.

Ilmoittautumiset Webropol-lomakkeella 30.1.2025 mennessä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosion sisältöihin ja hakemusasioihin vastaa

Juulia Taavitsainen
p. 040 663 2899
juulia.taavitsainen@inlive.fi

Lisätietoja hankkeesta

Päivi Tanner
p. 050 308 1085
paivi.tanner@spesia.fi

Tämä koulutus on osa 10 op – koulutuskokonaisuutta

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.
Spesia toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Suomenkielinen 10 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Spesia)
2. Paras vuosi TUVAssa 2 op, helmikuu – toukokuu 2024. (Toteuttaja: Kiipulan ammattiopisto, tietoja täydennetään lähiaikoina)
3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op (Toteuttajat: Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto)
4. Hyvän opiskelupäivän elementit 2 op, tämä koulutus. (Toteuttaja: Ammattiopisto Live)

Ruotsinkielinen 8 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista, toteuttaja Optima

1. Olika Hux-studerandes vägar mot examensutbildning, 2 sp. Tidpunkt november 2023 – januari 2024
2. Bästa Hux-året, 2 sp. Tidpunkt februari – maj 2024
3. Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. Tidpunkt: Genomförande: september 2024 – januari 2025

Lue lisää Optiman kotisivuilta.

Muutokset mahdollisia.

Yhteistyössä

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Lisätietoja

Marjo Vilppola
Koulutuskoordinaattori ja hankepäällikkö
040 319 3062
marjo.vilppola@luovi.fi