Pedagogiset ankkurit

Kehitimme Ammattiopisto Luovissa toteutettavaa pedagogiikkaa määrittelemällä Luovin pedagogiset ankkurit eli pedagoginen strategia. Näin varmistamme, että opetus- ja ohjaushenkilöstön työskentely- ja toimintatavat uudistuvat siten, että reformin mukainen koulutuksen järjestäminen mahdollistuu entistä vaikuttavimmin ja laadukkaimmin.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Halusimme tukea opettajuuden, pedagogisen ajattelun ja toiminnan uudistumista määrittelemällä yhdessä Ammattiopisto Luovin pedagogiset ankkurit, jotka luovat perustan yhtenäiselle tavalle toteuttaa ammatillista erityisopetusta kaikissa Luovin yksiköissä. Pedagogiset ankkurit perustuvat Luovin arvoihin ja ne toimivat hyvän opettajuuden ja ohjauksen suuntaviivoina.
Pedagogisten ankkureiden määrittämiseen osallistuivat opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäksi myös opiskelijoiden ja työelämän edustajat, mikä varmistaa, että Luovissa toteutettavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja työelämän tarpeet kohtaavat jatkossa entistä tehokkaammin.

Nykytilanteen pohjalta opettajat loivat henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

Kehittämistoiminta käynnistyi Luovin opettajuuden nykytilan kartoituksella, joka tehtiin toteuttamalla opettajuuden ja ohjauksen 360-arvointi. Aluksi valittiin menetelmä opettajuuden arviointiin, johon pohjautuvan itsearvioinnin tekivät kaikki Luovin opettajat ja ohjaajat. Kattavan näkemyksen saamiseksi myös opiskelijoiden ja työelämän edustajat arvioivat Luovin opettajuutta. Arviointien tuloksia hyödyntäen määriteltiin Luovin pedagogiset ankkurit ja opettajat ja ohjaajat laativat itselleen henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (OOHOKS:it).

Toteutettu kehittämistoiminta varmistaa reformin toimeenpanoa ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön työtehtävissään tarvittavaa työelämä- ja pedagogista osaamista sekä on osa Luovi-laadun varmistamista.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi