Pedagogiset ankkurit

Kehittämistoiminnan tavoitteena on uudistaa Ammattiopisto Luovissa toteutettavaa pedagogiikkaa määrittelemällä Luovin pedagogiset ankkurit eli pedagoginen strategia. Näin varmistetaan, että opetus- ja ohjaushenkilöstön työskentely- ja toimintatavat uudistuvat siten, että reformin mukainen koulutuksen järjestäminen mahdollistuu entistä vaikuttavimmin ja laadukkaimmin.

Hanketta rahoittaa

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Hankkeen tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano vaikuttaa oppilaitoksen toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin, opetus- ja ohjaushenkilöstön rooleihin ja osaamistarpeisiin sekä opettajuuteen ja pedagogiseen ajatteluun.

Opettajuuden, pedagogisen ajattelun ja toiminnan uudistumista tuetaan määrittelemällä yhdessä Ammattiopisto Luovin pedagogiset ankkurit, jotka luovat perustan yhtenäiselle tavalle toteuttaa ammatillista erityisopetusta kaikissa Luovin yksiköissä. Pedagogiset ankkurit perustuvat Luovin arvoihin ja ne toimivat hyvän opettajuuden ja ohjauksen suuntaviivoina.
Pedagogisten ankkureiden määrittämiseen osallistuvat opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäksi myös opiskelijoiden ja työelämän edustajat, mikä varmistaa, että Luovissa toteutettavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja työelämän tarpeet kohtaavat jatkossa entistä tehokkaammin.

Nykytilanteen pohjalta opettajat luovat henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

Kehittämistoiminta käynnistyy Luovin opettajuuden nykytilan kartoituksella, joka tehdään toteuttamalla opettajuuden ja ohjauksen 360-arvointi. Aluksi laaditaan / valitaan menetelmä opettajuuden arviointiin, johon pohjautuvan itsearvioinnin tekevät kaikki Luovin opettajat ja ohjaajat. Kattavan näkemyksen saamiseksi myös opiskelijoiden ja työelämän edustajat arvioivat Luovin opettajuutta. Arviointien tuloksia hyödyntäen määritellään Luovin pedagogiset ankkurit ja opettajat ja ohjaajat laativat itselleen henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (OOHOKS:it).

Toteutettava kehittämistoiminta varmistaa reformin toimeenpanoa ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön työtehtävissään tarvittavaa työelämä- ja pedagogista osaamista sekä on osa Luovi-laadun varmistamista.

Lisätietoja

laatupäällikkö Timo Huurinainen, timo.huurinainen@luovi.fi, p. 040 319 3117