Reformi Telmassa

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutukset ovat ulottuneet myös TELMA-koulutukseen. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia verkostoja työelämään. Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut suunniteltiin palvelemaan opiskelijan jatkosuunnitelmia niin, että ne tukevat nykyistä paremmin opiskelijoiden työllistymistä.

Hanketta rahoitti

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Luovin tavoitteena hankkeessa oli

  1. Kehittää työpaikkojen kanssa yhteistyömalleja, joissa TELMA-opiskelijan yksilölliset opintopolut toteutuvat osaamisperusteisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hyödyntää koulutussopimusta työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Kehittää opiskelijan ohjausta ja tuen tarpeiden huomioimista työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
  2. Kehittää ura- ja työllistymisen suunnittelua ja toimintamalleja opiskelijalähtöiseksi, osaamisen hankkimista ohjaavaksi, työllistymiseen johtavaksi ja elinikäisen oppimisen tavoitteet mahdollistavaksi. Kehittää ja pilotoida työhönvalmennusmallia siirtymävaiheiden tukemiseen. Kehittää yhteistyötä vammaispalvelujen kanssa ja uudistaa ura- ja jatkosuunnittelua työllistymistä edistävämmäksi. Huomioida opiskelijan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen koulutuksen päättymisen tai työllistymisen jälkeen.
  3. Kehittää digitaalisia ratkaisuja opiskelijan oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin ja näkyväksi tekemisen sekä työllistymisen tueksi. Osaamistodistusten kehittäminen ja hyödyntäminen digitaalisilla ratkaisuilla.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto. Luovin lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Spesia, Optima Samkommun ja Aitoon Emäntäkoulu. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Lisätietoja

Aino-Maija Rahja
Koulutuspäällikkö
040 319 3807
aino-maija.rahja@luovi.fi