Ammatillisen koulutuksen reformilähettiläät

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut reformin toimeenpanoa suuntaamalla valtionavustusten määrärahaa reformilähettilästoiminnan kehittämiseen.

Reformilähettilästoiminnan tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja varmistaa reformin tavoitteiden toteutumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjen työssä.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.
Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Tulokset

Reformilähettiläiksi valittiin 20 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa, jotka muodostivat reformilähettiläsverkoston. Toimintaa koordinoi Ammattiopisto Luovi.

Reformilähettiläät toimivat koulutuksen järjestäjien käytännön toimien tukijana ja henkilöstön vertaistukena ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Reformilähettiläät innostivat ja tsemppasivat tarttumaan uuteen. He kannustivat muotoilemaan toimintatapoja ja -kulttuuria reformin mukaiseksi yhdessä suunniteltavaksi ja toteutettavaksi kokonaisuudeksi. He olivat keskeisiä toimijoita uudistuksen toimeenpanossa.

Ammatillisen koulutuksen toimijat saivat kutsua reformilähettilään neuvomaan reformin toimeenpanoon liittyvissä asioissa, alustamaan erilaisissa tilaisuuksissa tai tiedottamaan reformin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, 040 319 3326