SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät

Ohjaamisen ja sen laadun merkitys korostuu koulutuksen muutoksessa. Ohjausosaamisen tarve kasvaa, kun opiskelijoiden moninaisuus ja tuen tarpeet lisääntyvät, lähiopetus vähenee ja oppiminen siirtyy työpaikoille. Mitä enemmän opiskelijalla on tuen tarpeita, sitä tärkeämpää on peruskoulusta alkava yksilöllinen ohjaus kohti työelämää, ja verkostojen yhteistyö siirtymissä. Opetus- ja ohjaustyö tapahtuu monialaisissa ja muuttuvissa verkostoissa, solmuissa sekä työelämässä. Tämä omaan työhön ja verkostoihin integroitu pitkäkestoinen koulutuskokonaisuus vastasi tarpeeseen sitoa täydennyskoulutus omaan työhön ja työyhteisön osaamiseksi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Hankkeessa toteutetaan koko opetustoimen henkilöstölle 7 opintopisteen moduloitu koulutuskokonaisuus, jossa vahvistetaan ohjaukseen ja oppimisen tukeen liittyvää osaamista yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa peruskoulussa, toisella asteella ja työelämässä sekä siirtymissä ja nivelvaiheissa. Ohjaus on yhteistä työtä, joka tapahtuu erilaisissa verkostoissa ja ’solmuissa’. Siksi myös koulutuskokonaisuus ja sen työtavat perustuvat yhdessä kehittämiseen, oppimiseen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittymiseen. Koulutuskokonaisuus osallistaa mukaan johdon, toimijat ja työyhteisöt, juurruttaa hankkeen teemat yhteiseksi osaamiseksi sekä luo ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken.

Sisällöt ja teemat

1. Kohtaaminen ohjaamisen lähtökohtana

 • Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan kohtaaminen
 • Lapsi/nuori oman elämänsä toimijana, tekijäksi ja toimijaksi kasvaminen
 • Lapsen ja nuoren osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen.
 • Osallistava (inklusiivinen) opetus ja ohjaus sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Toimintakykyajattelun hyödyntäminen, ohjauksen työkalut
 • Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen ohjaus

2. Ohjaus on yhteistä työtä

 • Koulu oppivana yhteisönä: yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen, yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto käytännössä
 • Yhteinen työ, jaettu osaaminen: Monialainen yhteistyö sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa ja solmuissa sekä työelämän kanssa
 • Ohjaus opintopolun eri vaiheissa (ks. kuva): ohjauksen järjestäminen, toimintatapojen kehittäminen ja ohjausosaamisen lisääminen
 • Pedagogisten asiakirjojen hyödyntäminen yhteisen työn välineenä
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan ohjaus

3. Vahvuuksille rakentuva yksilöllinen opintopolku

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen opintopolun eri vaiheissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, henkilökohtaistaminen, vahvuudet oppimisen tukena
 • Oppimista tukevat erityismenetelmät ja työtavat (esim. neuropsykiatrinen valmennus, visualisointi, konkretisointi, stukturointi, paloittelu, vahvuusperustainen pedagogiikka, sosiaaliset tarinat, tukikeskustelut, palkkiojärjestelmät, vahvuustyökalu…)

4. Oikeat uravalinnat työllistymisen takaamiseksi

 • Varhainen ohjaus tulevaisuudenuran aktivoinnissa
 • Suunnitelmalliset siirtymät, toimiva tiedonsiirto, tuen jatkumo nivelvaiheissa
 • Työelämäosaaminen ja työelämäyhteistyö, verkostot, TET-jaksot, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus
 • Tuettu työllistyminen ja työkalut uraohjaukseen: työanalyysit, luontaiset taipumukset ja toimintatyyli, työhönvalmennuksen työtavat

Hankkeessa toteutettiin Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Yhteistyökumppaneina toimivat Oulun ammattikorkakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, 040 319 3675