Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus.

TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä

Projektissa on kehitetty ja pilotoitu työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyviä toimintatapoja, joiden on todettu olevan merkittäviä aiempien työllistämisen edistämiseen liittyvien hankkeiden, työnantajille tehdyn selvityksen ja muiden selvitysten sekä opintonsa päättäville opiskelijoille vuosittain tehtävän sijoittumiskyselyn mukaan. Toisistaan irralliset toimintatavat on koottu kokonaisuuden huomioon ottavaksi työllistymisen ohjaus- ja tukimalliksi, jossa työelämäkumppanuudella on keskeinen merkitys.

Hankkeen tulokset

Ohjaus- ja tukimallin toimintatapoja on pilotoitu Luovin Oulun, Muhoksen ja Limingan yksiköissä sekä Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO). Malli on kehitetty ensisijaisesti ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen edistämiseen siten, että se soveltuu sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että muiden ammatillista koulutusta järjestävien toimijoiden käyttöön.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallissa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisprosessi alkaa jo ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen vaiheesta. Työllistymisen suunnittelua ja osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti koko nuoren opintopolun ajan yhdessä työelämän kanssa – suunnitellen yksilöllisiä ratkaisuja ja tukea opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Mallissa kiinnitetään huomiota erityisesti työssäoppimisen hyödyntämiseen opiskelijan työllistymisen reittinä. Työllistymisen suunnittelu tehdään aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja ja siihen osallistuvat kaikki erityistä tukea tarvitsevan nuoren kanssa toimivat tahot. Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli sisältää myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarvitseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallin esittely

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja yhteistyökumppanina toimi Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hanke toteuttiin ESR-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Mika Takalo, opinto-ohjaaja, mika.takalo@luovi.fi, 040 319 3774