Tehoa Telmaan työllistymällä

Tehoa Telmaan työllistymällä -hankkeen kantavana ajatuksena oli enemmän erityistä tukea tarvitsevien Telma–koulutuksen opiskelijoiden parempi työllistyminen yrityksiin ja yhteisöihin sekä heidän oman osaamisensa esiin tuominen.

Kehitimme Telma-koulutukseen työelämälähtöisiä toteuttamistapoja, jotka tukevat opiskelijan sijoittumista entistä paremmin työelämään sekä etsiittiin Telma-opiskelijoille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä työelämässä hyödyntäen kuvallisia työohjeita.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Tulokset

Projektin tuloksena:

 • Ammattiopisto Luovin työanalyysi -lomake on kehitetty työtehtäväanalyysiksi, joka palvelee paremmin TELMA-koulutuksen opiskelijoiden tarpeita
 • Työtehtäväanalyysejä on tehty työpaikoille
 • Solmittu uusia työelämäkumppanuuksia ja löydetty uusista yrityksistä eri puolilta Suomea TELMA –koulutuksen opiskelijoille sopivia työtehtäviä
 • Opiskelijoiden osaamisen markkinointiin on kehitetty työvälineitä
  • opiskelijan osaamista esille tuovat osaamiskorttimalli ja portfoliomalli
  •  työnmarkkinointi –lomake, joissa tarjotaan opiskelijoiden työpanosta
 • Työpaikalla toteutettavan oppimisen tueksi on
  • laadittu kuvallista materiaalia työn ohjaukseen ja työtehtävien tekemiseen
  • kehitetty opiskelijoille valmennusta työhön
  • perehdytetty työpaikkoja opiskelijan valmiuksiin.

Tehoa Telmaan Työllistymällä –projekti jakautui kolmeen eri tavoitteeseen.

 1. Työelämäyhteyksien lisääminen hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä olemassa olevaa työanalyysiä, jonka avulla löydetään TELMA-opiskelijoille sopivia työtehtäviä yritysten sisällä yhteistyössä työelämän kanssa
 2. Opiskelijan oman osaamisen kartoittaminen ja esilletuominen soveltuvien työtehtävien kartoittamiseksi ja itsearviointimenetelmien edelleen kehittäminen
 3. Vaihtoehtoisten työllistymismallien kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työhönvalmennus -mallin kehittäminen TELMA-opiskelijoiden työelämässä oppimisen tukemiseksi. Kuvallisen materiaalin luominen työn ohjaukseen ja työtehtävien tekemiseen.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto, ja yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Bovallius ammattiopisto, Validian ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima Samkommun, Aitoon koulutuskeskus ja Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja

Päivi Kontiainen, Ammatillinen erityisopettaja, paivi.kontiainen@luovi.fi