Tolokusti verkossa

Kehitimme laadukasta, mobiilia, interaktiivista ja itseohjautuvutta tukevaa opiskelumateriaalia verkko-oppimisympäristöön.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Digitaalisia opiskelumateriaaleja

Luovi tuotti hankkeessa yhteisiin tutkinnon osiin (yto-aineet) digitalisoituja opiskelumateriaaleja sekä niiden tuottamiseen liittyvää perehdytysmateriaalia. Materiaalia testattiin hankkeen aikana, jonka pohjalta sitä kehitettiin edelleen. Lisäksi Luovin asiantuntijat ohjasivat hankeverkoston toimijoita digitalisoitujen opiskelumateriaalien havaittavuuteen, käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvien periaatteiden soveltamisessa. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitalisoitujen opiskelumateriaalin tuottamisessa.

Saavutettavuus

Oppimateriaalit toteutettiin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Niistä tehtiin helposti käytettäviä ja niissä käytetään ymmärrettävää kieltä. Materiaalia tuotettiin ensisijaisesti yhteisten aineiden opintoihin.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Careeria ja Yrkesakademin i Österbotten. Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Tuija Vuorijärvi
ammatillinen erityisopettaja
040 319 3394
tuija.vuorijärvi@luovi.fi