Tolokusti verkossa

Tolokusti verkossa -hankkeessa tuotetaan laadukasta, mobiilia, interaktiivista ja itseohjautuvutta tukevaa opiskelumateriaalia verkko-oppimisympäristöön.

Hanketta rahoittaa

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Digitaalisia opiskelumateriaaleja

Luovi tuottaa hankkeessa yhteisiin tutkinnon osiin (yto-aineet) digitalisoituja opiskelumateriaaleja sekä niiden tuottamiseen liittyvää perehdytysmateriaalia. Materiaalia testataan hankkeen aikana, jonka pohjalta sitä kehitetään edelleen. Lisäksi Luovin asiantuntijat ohjaavat hankeverkoston toimijoita digitalisoitujen opiskelumateriaalien havaittavuuteen, käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvien periaatteiden soveltamisessa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitalisoitujen opiskelumateriaalin tuottamisessa.

Saavutettavuus

Oppimateriaalit toteutetaan saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Niistä tehdään helposti käytettäviä ja niissä käytetään ymmärrettävää kieltä. Materiaalia tuotetaan ensisijaisesti yhteisten aineiden opintoihin.

Materiaalit

asiat

Yhteistyössä

Ammattiopisto Luovin lisäksi hankkeessa ovat mukana Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (hankkeen koordinoija), Careeria ja Yrkesakademin i Österbotten. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Osaon logo.
Careerian logo.
Yrkesakademin i Österbotten logo.

Lisätietoja

Tuija Vuorijärvi
Ammatillinen erityisopettaja
040 319 3394
tuija.vuorijärvi@luovi.fi