Tulevaisuuden työelämän starat

Hankkeessa luodaan Valmiina työelämään -valmennuskokonaisuus, jossa ohjausta työllistymiseen kehitetään ja pilotoidaan. Opiskelijoiden vahvuudet työntekijänä ja itsenäisenä toimijana tunnistetaan, osaamista vahvistetaan suunnitelmallisesti ja yksilöllisesti.

Valmennuksen rinnalla kehitetään osuuskuntamallia hyödynnettäväksi Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta -tunnus.

Osuuskunnasta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään

Valmennuksen rinnalla pilotoidaan osuuskuntamallia Helsingin yksikön media- ja liiketalouden opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijoiden perustaman osuuskunta Korkean tavoitteena on madaltaa työn tarjonnan ja vastaanottamisen kynnystä. Osuuskuntayössä opiskelijoilla on mahdollisuus siirtää valmennuksessa opittu käytännön työelämään, oppia lisää työn hinnoittelusta, vastuista ja sopimuksista turvallisessa ympäristössä.

Vakuuttavaa viestintää

Hankeviestintä lisää yhteistyöverkostojen, työnantajien ja asiakkaiden tietoa ja kiinnostusta Korkea osuuskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Osuuskunta innostaa opiskelijoita itselliseen toimintaan työnhakijana ja työntekijänä, luo mahdollisuuden ja alustan näkyä ja esittäytyä työnantajille. Hankkeen tavoitteena on luoda luotettu ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuva väylä Luovin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi.

Luovi on mukana kahdessa hankkeen tavoitekokonaisuuksista

1. Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen ja menetelmien käyttöön ottaminen

Hankkeessa tutkitaan osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia. Osuuskuntatoiminta muodostaa pedagogisen oppimisympäristön, jossa Ammattiopisto Luovin vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat hankkivat osaamista asiakastöitä ja projekteja toteuttaen.

2. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä työllistymisedellytysten edistäminen

Hankkeessa kehitetään Valmiina työelämään -valmennuskokonaisuus, jonka laajuus on 1-5 osaamispistettä. Valmennuksen avulla pyritään parantamaan opiskelijoiden työllistymisedellytyksiä vaikuttamalla positiivisesti opiskelijoiden itsetuntoon ja pystyvyyden kokemukseen sekä työnhaku- ja työelämätaitojen kehittymiseen.

Ajankohtaista

Korkea osuuskunnan toiminta on käynnistynyt Helsingissä syyskuun alussa. Kallion sydämessä vintageaarteita myyvä Mekkomania tilasi korukuvauksen Korkea osuuskunnalta ja media-alan opiskelija Säde Kiuru tarttui haasteeseen. Kuvassa Mekkomanian omistaja Mari ja Säde valitsevat koruja kuvattavaksi. Kuvat julkaistaan mm. Mekkomanian Facebook sivuilla. Mari sai upeita kuvia, Säde työkokemusta ja eteni opinnoissaan. Korkea osuuskunnan ja Mekkomanian yhteistyö sai hienon aloituksen.

Kaksi henkilöä tarkastelemassa kaulakoruja Mekkomanian myymälässä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Luovin lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Kiipulasäätiö sr, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy sekä Invalidiliitto ry. Projekti toteutetaan 1.4.2019 – 30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Pirkko Linkola, hankepäällikkö, 040 319 3512, pirkko.linkola@luovi.fi