Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

Kehitimme malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Kehittämistyössä parannettiin aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sen pohjalta laadittavan yksilöllisen, työpaikalla tapahtuvan tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen suunnittelua. Teimme yhteistyötä työpaikkojen, keskeisten toimijatahojen ja sidosryhmien kanssa.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tulokset

  1. Luovin oman ”tuetun oppisopimuskoulutuksen mallin” kehittäminen niin että se palvelee turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien kouluttautumista ja työllistymistä.
  2. Niiden tukitoimenpiteiden (mm.tuki- ja ohjauspalvelut, moniammatillisen työryhmän hyödyntäminen) kartoittaminen ja mallintaminen, joita tarvitaan ennen oppisopimuskoulutuksen tai muun koulutuksen aloittamista.
  3. Maahanmuuttajan opiskeluvalmiuksien ja ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamisen edellytysten vahvistaminen sekä kielitaidon kehittymisen tukeminen (työpaikalla, oppilaitoksessa ja muussa toiminnassa).
  4. Kohderyhmään kuuluvien aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamisen selvittäminen yhdessä henkilön yhteistyöverkoston ja asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK), ja yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos.

Lisätietoja

Marko Ylisirkka, marko.ylisirkka@luovi.fi, 040 319 3610