Varmuutta Valmasta

Kehitimme menettelytapoja ja työvälineitä, joilla erityistä tukea tarvitseva opiskelija motivoidaan oman oppimisprosessinsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan aktiivisena subjektina.

Lisäksi kehitimme ohjausta työssäoppimiseen valmistautumisen yhteydessä sekä varmistimme kehittämistyön avulla erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumisen ja opiskelijoiden ohjautumisen tarpeidensa mukaiseen VALMA-koulutukseen.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Tavoite 1: Kehittää menettelytapoja ja työvälineitä, joilla erityistä tukea tarvitseva opiskelija motivoidaan oman oppimisprosessinsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan aktiivisena subjektina.

Tulos: Visuaalinen OPS –materiaali, joka on on liitetty Luovi.fi -sivustolle josta se on opiskelijoiden ja muiden  toimijoiden käytettäväksi. Opiskelija voi omia valintoja tehdessään perehtyä koulutuksen osiin www-sivun avulla. Selkeäkielistetyt tavoitteet on lisätty myös Wilman opintokorttinäkymään ja tavoitteiden etenemistä kuvataan Wilmassa värikoodein.

Tavoite 2: Kehittää ohjausta työssäoppimiseen valmistautumisen yhteydessä. Kehittää ja pilotoida ratkaisuja, joissa opiskelija saa ongelmatilanteissa nopeasti yhteyden tuttuun opettajaan / ohjaajaan. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisen ja ohjauksen tukena.

Tulos: Pilotoitiin Bloggerin käyttöä työelämäjakson suunnittelussa. Bloggeria ei lopulta käytetty työelämäjaksolla, mutta sen todettiin olevan toimiva kanava työelämäjakson kokemusten kirjaamiseen ja oppimisen dokumentointiin. Useampi VALMA–ryhmä otti WhatsAppin aktiiviseen käyttöön yhteydenpitovälineenä opettajan, ohjaajan ja opiskelijan välillä.

Tavoite 3: Varmistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutuminen ja opiskelijoiden ohjautuminen tarpeidensa mukaiseen VALMA-koulutukseen 1) kehittämällä ja vakiinnuttamalla moniammatillista nivelvaiheyhteistyötä ja ohjausprosesseja ammatillisten koulutuksen järjestäjien kesken sekä perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä sekä 2) parantamalla nivelvaiheyhteistyöhön liittyvää tiedonvälitystä ja kehitetään tiedonsiirtoon liittyviä hyviä käytänteitä.

Tulos: Kehitettiin verkostoyhteistyön vuosikello Alavuden yksikön alueella, täsmäpäiväkalenteri yhteistyössä Koulutuskeskus Sedun kanssa alueen 9. luokkalaisille sekä yhteiset infotilaisuudet lähettävälle taholle sekä huoltajille yhteistyössä Sedun, Jedun ja Kpedun kanssa.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto, ja yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Vaasan ammattiopisto, Optima, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja

Sari Jokela, sari.jokela@luovi.fi, 040 319 3730