Varustamo

Hankkeessa kehitetään ennakoivan ja yksilöllisen urahjauksen ja sijoittumisen tukemisen toimintamallia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tueksi. Lisäksi alueellista yhteistyötä edistetään koulutuksen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi Keski-Pohjanmaalla.

Hanketta rahoittaa

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Luovin tavoitteet hankkeessa

  • Telakka-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä KPEDUn kanssa, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan Luovin ja KPEDUn tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen
  • pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittämisen sekä työnjaon ja yhteistyön edellyttämien resurssien ja osaamisen kuvaaminen mallissa
  • mallin toteuttaminen koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen
  • Luotsi-ohjausmallin pilotointi, jossa ammatillisen erityisoppilaitoksen asiantuntija ’Opintoluotsi’ poluttaa vaativan erityisen tuen opiskelijoita integroituna yleisen ammattioppilaitoksen kolmeen eri perustutkintoon
  • Luovin opiskelijoiden ohjaaminen telakkapajaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Pajassa ohjaava työntekijä Luotsi auttaa asiakkaista löytämään uusia joustavia avauksia etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Luovin lisäksi yhteistyökumppanina on Kokkotyö-säätiö. Projekti toteutetaan 1.3.2019-30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Keski-pohjanmaan ammattiopiston logo.

Kokkotyö-säätiön logo.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Lasse Hannula, lasse.hannula@luovi.fi, p. 040 319 3782