Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Varustamo

Kehitämme uudenlaista yhteistyötä edistämään koulutuksen saavutettavuutta vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Pyrimme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Lisäksi edistämme ennakoivan ja yksilöllisen urahjauksen ja sijoittumisen tukemista vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tueksi.

Tuloksena syntyy pedagoginen yhteistyömalli, Telakka-toimintamalli, jota hyödynnetään oppilaitoksissa hankkeen päättymisen jälkeen.

Tavoitteemme

  • Kehittää Telakka-toimintamalli, jossa vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan Luovin ja Kpedun tutkintotarjontaa, oppimisympäristöjä ja resursseja hyödyntäen
  • Pilotoida Luotsi-ohjausmalli, jossa Luovin erityisopetuksen asiantuntija Opintoluotsi ohjaa vaativan erityisen tuen opiskelijoita yhteistyössä Kpedun kanssa toteutettaviin perustutkintokoulutuksiin
  • Ohjata Luovin opiskelijoita Kokkotyösäätiön toteuttamaan Telakkapajaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Pajassa ohjaava työntekijä Luotsi auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia avauksia etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin.

Telakka-toimintamalli

Telakka-toimintamalli sisältää opetusjärjestelyt Ammattiopisto Luovin ja Keski-Pohjanmaan Ammattiopiston yhteistyössä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi ja Kokkotyö-säätiö. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Lasse Hannula
koulutuspäällikkö
040 319 3782
lasse.hannula@luovi.fi