YTY 4

YTY 4-projektin tavoitteena oli vakiinnuttaa erityisopetuksen asiantuntijapalvelut pysyväksi osaksi ammatillisen erityisopetuksen kehittämistä ja palvelujärjestelmää alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hanketta rahoitti

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Hankkeen tuotokset

Projektin aikana toteutetut asiantuntijapalvelut tukevat työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista ja koulutuksen nivelvaiheita. Kehittämistyötä tehdään ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun ammatillisen erityisopetuksen erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien yhteistyössä. Asiantuntijapalveluita tarjotaan aktiivisesti kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Projektissa kehitettiin edelleen kehittämis-ja palvelutoiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja laadunhallintaa siten, että hankkeen tuloksista ja vaikuttavuudesta voidaan raportoida selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.

Projektin toimenpiteet olivat jatkoa aiemmin toteutetuille YTY1-YTY3 -projekteille.

Yhteistyössä

Projektia hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja verkostokumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto. Yhteistyökumppaneina toimivat myös seuraavat rajatun ammatillisen erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet oppilaitokset: Helsingin Diakoniaopisto, JEDU, Optima Samkommun, Koulutuskeskus Salpaus,  Lapin Ammattiopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.