Kehitämme Luovissa kestävää kansainvälistä toimintaa yhdessä eurooppalaisten oppilaitosten kanssa. Erasmus+ -ohjelman rahoittamassa RIVET-hankkeessa hyödynnämme vertaisarviointia kehittämistyössä. Osa vertaisarvioinneista toteutetaan verkossa ja osa paikan päällä oppilaitoksissa. Serbialainen markkinoinnin ja taidealan oppilaitos BAPUSS on uusi toimija Erasmus+ hankkeessa ja vertaisarvioinnissa.

Luovin koulutuspäällikkö Katja Holanti oli ensimmäistä kertaa mukana eurooppalaisessa vertaisarvioinnissa. Vertaisarviointi edellyttää huolellista valmistautumista ja kysyinkin Katjalta tarkemmin asiasta.

Vertaisarvioijilta edellytetään kouluttautumista tehtävään ja osallistuinkin kolmipäiväiseen koulutukseen Kajaanissa helmikuussa. Ennen lähtöä Belgradiin perehdyin tarkemmin kriteereihin ja BAPUSSin tekemään itsearviointiin. Vertaisarviointitiimissämme oli kollegoita Itävallasta, Saksasta, Portugalista ja Suomesta, ja kun tiimiläisillä on yhteinen agenda, työskentely on soljuvaa, Katja kertoo.

Vertaisarviointi on konkreettista, yhdessä tekemistä. Vertaisarvioinnin rikkaus on siinä, että kun tullaan eri maista, niin jokainen peilaa asioita omaan oppilaitokseen ja siihen, miten asiat on järjestetty omassa maassa, vaikka keskitytäänkin siihen, miten asiat hoidetaan kohdemaassa ja oppilaitoksessa. Parasta on keskustelu, toisilta oppiminen ja oman näkökulman laajentaminen. Työskentelykielenä oli englanti ja vaikka kukaan ei puhunut sitä äidinkielenään, pystyimme ymmärtämään toistemme ajatuksia. Tiimioppimista parhaimmillaan.

Mikä työssä oli haasteellista?

Työskentelylle annettu aikaraami oli varsin tiukka, raportti piti saada valmiiksi annetussa aikataulussa haastattelujen jälkeen. Se aiheutti hiukan paineita, mutta jämäköitti työskentelyä, kiteyttää Katja.

Katja suosittelee kaikille vertaisarviointia oman kehittymisen kannalta, vieraan kielen käytön vahvistumisen lisäksi oppimiskokemus on ainutlaatuinen.

RIVET-hankkeessa kehitetään myös itsearviointityökalu ja oppimateriaalia vastuullisen kansainvälisen toiminnan toteutukseen.

Katjan kanssa jutteli Luovin kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi.