Tutustuin 13.–17. toukokuuta Erasmuksen Jobshadow- matkani aikana Saksan Lippstadt -kaupungissa toimivaan Don Bosco Schuleen. Koulu on erityisoppilaitos, jonka oppilaat ja opiskelijat ovat eriasteisesti kehitysvammaisia. Opiskelijoita oppilaitoksessa on hieman alle 200 ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä yli 50. Oppilaitos on toiminut Eurooppa-kouluna vuodesta 2009.

Tavoitteenani oli saada tietoa oppilaitoksen nivelvaiheen toiminnasta, erityisen tuen ja ohjauksen muodoista, opiskelijayritystoiminnasta sekä kartoittaa tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia. Pääsin päivien aikana tutustumaan erilaisiin työ- ja toimintapajoihin (sheltered workshops), opiskelijayritystoimintaan, yhteistyöyritykseen sekä työhönvalmennusta tarjoavaan yksikköön.

Kolme työasuista henkilöä käsittelee pienen puisen rakennuksen julkisivua.
Oppilaitoksen puutarhapuolen töihin kuului myös piharakennuksen huoltoa, asiakkaan oli yksityishenkilö.

Koulussa toimii perus-, keski- ja ylempi aste, ja ylemmän asteen toiminta sisältää ammatinharjoittamistason. Siinä opiskelijaa valmennetaan ammatilliseen toimintaan erilaisissa työtehtävissä ja ympäristöissä sekä luodaan pohjaa työelämään sijoittumiselle. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä vammaisille tarkoitettujen työpajojen, integraatiopalvelujen, yritysten, avoimien työmarkkinoiden, työnvälityspalvelujen sekä asiakkaiden kanssa. Oppilaitoksessa on myös opiskelijayritystoimintaa (Schülerfirma Boss & Co) muun muassa puutarhatöiden, puutöiden sekä voileipätuotannon ja -jakelun parissa.  

Toimimme pääosin englanniksi ja ymmärsimme hyvin toisiamme, vaikka itse ymmärränkin paremmin kirjallista ja kuultua englantia kuin mitä puhun. Saksan kielen tärkeitä mieleen muistuneita lauseita olivat: Guten Morgen! Danke schön. Wo ist die Toilette?

Puutarha-, kukka- ja sisustuskaupan sisätila, huonekaluja ja kasveja.
Opiskelijoilla on mahdollista työskennellä puutarha-, kukka- ja sisustuskaupassa. He myös tekevät luonnonmateriaaleista erilaisia koristetuotteita.

Minut otettiin erittäin lämpimästi vastaan, sydäntä vieläkin lämmittää Steffin, Bettyn ja Detlefin huolenpito sekä aito, avoin, ja lämminhenkinen läsnäolo. Ohjelmasisältöön oli panostettu, sain nähdä ja kokea päivien aikana kattavasti muun muassa monia erilaisia toimintaympäristöjä ja toimintaa. Lopuksi pääsin myös tutustumaan historialliseen kaupunkiin nimeltä Münster.

Olen kiitollinen ja tyytyväinen, kun rohkaistuin hakemaan ja lähtemään jaksolle, vaikka puntit välillä tutisivatkin. Jakso kokemuksineen vahvisti ammatillista itsetuntemustani ja -luottamustani, ja sain eväitä vuorovaikutus- ja ohjausosaamiseeni. Lisäksi näen hyviä yhteistyö- ja osaamisenkehittämisen mahdollisuuksia oppilaitostemme välillä tulevaisuutta ajatellen.

Minna Barsk, opintoneuvoja, Luovi Oulu