Diginä duunissa

Projektin tavoitteena on edistää ja lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Projektissa kehitetään malleja, jotka tukevat työelämässä tapahtuvaa oppimista, mahdollistavat erilaisten työelämän ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmien entistä laajemman ja monimuotoisemman käytön sekä edistävät opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönotossa. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista kehitetään hyödyntäen pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta.

Luovin tavoitteena on

 1. jatkaa Oulun seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa Oulun TOPPI –projektissa kehitetyn Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämistä siten, että aiemmin tuotettuihin toteutusmalleihin yhdistetään uusien digitaalisten välineiden sekä niihin kytkeytyvien pedagogisten toimintamallien hyödyntäminen, ml. työpaikkaohjaajien sähköinen osaamispassi.
 2. kehittää oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitaalisten välineiden käyttämisessä siten, että heillä on edellytykset hyödyntää välineitä sekä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksessa että työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa.

Projekti toteutetaan 14.12.2015-31.12.2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.
Projektia hallinnoi Turun kaupunki, sivistystoimiala. Yhteistyökumppaneita ovat:

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Oulun seudulla hanke toteutetaan laajana kumppanuusverkostona, jossa ovat mukana:

 • Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
 • Oulun Diakoniaopisto (ODO)
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (Oakk)
 • Oulun Palvelualan Opisto (OPAO)
 • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö (PSK)
 • Virpiniemen liikuntaopisto (Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö)
 • Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.