Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia myös erityisopetuksen järjestämiseen. Opiskelijoiden tarpeet ovat entistä haastavampia, jolloin tarvitaan taitoa tunnistaa tuen tarpeita ja rakentaa joustavia, opiskelijoiden vahvuuksille perustuvia yksilöllisiä opinto- ja tukipolkuja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutuksilla tuetaan henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoa oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 12 opintopistettä ja se rakentuu viidestä koulutusosiosta. Osallistujat voivat osallistua kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutusosioihin.Koulutushanke koostuu itsenäisistä osioista, jotka ovat laajuudeltaan 2 – 3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla.

Teemat ja sisällöt (joiden toteutuksessa Ammattiopisto Luovi on mukana)

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Osiossa perehdytään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op.
Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Osiossa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla 2 op.
Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla. Osiossa perehdytään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi 2 op.
Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta.

Henkilöskohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Hanketta koordinoi Bovallius-ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.