Lakeuden portaat

Lakeuden portaat -hankkeessa vastataan nuorten työelämään siirtymisen haasteisiin. Hankkeen tavoitteina on parantaa koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä  työsuhteeseen tai yrittäjinä. Toisena tavoitteena on rakentaa sujuvia polkuja koulutuksen nivelvaiheisiin (koulutuksesta työelämään tai koulutuksesta koulutukseen). Kolmantena tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämäläheisen koulutuksen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.

Luovin lähtökohtana ja tavoitteena hankkeen toteuttamiselle on tarve edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Taustalla ovat vuonna 2018 voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen reformin, Sipilän hallitusohjelman ja sen kärkihankkeen ”Osatyökykyisille tie työelämään” sekä Pohjois-Pohjanmaan
maakuntasuunnitelman 2040 tavoitteet sekä koetut haasteet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisessä.

Luovin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön pedagoginen työosuuskuntamalli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Pedagogisella työosuuskunnalla tarkoitetaan tässä työelämälähtöistä toimintaympäristöä, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä töitä todelliselle asiakkaalle opintojen aikana ja työllistää itsensä osuuskunnassa myös valmistumisen jälkeen. Pedagogisessa työosuuskunnassa opiskelija kehittää tutkinnon ammattitaitovaatimusten edellyttämää osaamista aidoissa työtehtävissä, asiakastilausten mukaisesti. Pedagogisessa työosuuskunnassa yhdistyy oppimisympäristö ja  liiketoimintaympäristö, mikä tulee oman alan ammattitaidon ja yrittäjyysosaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittäminen aidoissa työtehtävissä tukee työllistymistä ja mahdollistaa matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Toimintamallia pilotoidaan hankkeessa tekniikan alan koulutuksissa.

 

Hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella 1.8.2018-31.12.2020. Hanketta koordinoi Oulun seudun ammattiopisto. Hankeverkostoon kuuluvat myös Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.