Meininkiä ja menestystä menetelmillä

Uudistuva ammatillinen koulutus edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä uudenlaisia tietoja, taitoja ja asennetta. Henkilökohtaistuva oppiminen  edellyttää  opettajilta uudenlaisia taitoja ymmärtää ja huomioida  opiskelijan yksilölliset (tuen) tarpeet ammattitaidon hankkimisessa. Yksilölliset opintopolut ja työelämässä tapahtuva oppiminen vaativat kykyä tehdä yhteistyötä niin oppilaitoksessa kuin työelämän kanssa. Innostuva, uudistuva ja arvostavaan vuorovaikutukseen kykenevä opettaja on keskeinen oppimisen mahdollistaja ja oppijan motivaation tukija.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaus- ja opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja motivaatiota ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin. Keskiössä ovat pedagoginen menetelmäosaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja erityinen tuki.

Hankkeessa toteutetaan viidestä osiosta koostuva koulutuskokonaisuus, joka tukee reformin toteutumista, yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteistyötä eri oppimisympäristöissä. Hanke vahvistaa ammatillisen toisen asteen henkilöstön menetelmäosaamista. Osioissa  korostuu kolme teemaa: oppijoiden moninaisuus, toimijoiden yhteistyö ja muuttuva opettajuus.

Hankkeen koulutuskokonaisuuden toteutuksessa painottuvat tutkimustiedon lisäksi käytännönläheisyys ja kokemuksellisuus, mikä mahdollistaa sisällön oppimisen lisäksi menetelmien ja digiympäristöjen käyttöönoton omakohtaisen kokemuksen kautta.

Sisällöt ja teemat (joiden toteutuksessa Ammattiopisto Luovi on mukana)

Motivoivaa meininkiä 2 op
Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän, ja myös työelämässä tarvitaan innostuneita osaajia. Mutta miten herättää ja ylläpitää opiskelijan motivaatiota? Miten erityistä tukea tarvitseva opiskelija innostuu ja motivoituu opiskeluun? Valmennuskokonaisuudessa tutustutaan opiskelijan motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, sekä miten motivaatiota voi ammatillisessa koulutuksessa tukea kohtaamisen, ohjaamisen ja monipuolisen pedagogiikan keinoin, huomioimalla opiskelijan tuen tarpeet ja vahvuudet.

Erityistä meininkiä menetelmillä 2 op
Opiskelijoiden moninaisuus lisääntyy, ja erityinen tuki on arkipäivää kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Oikea-aikainen tuki ja yksilölliset ratkaisut varmistavat jokaiselle opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja työelämään. Miten ammatillisen erityisopetuksen menetelmät ja ratkaisut voisivat auttaa arjessa? Miten tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja yksilöllisiä polkuja käytännössä?

Meininkiä ja menestystä menetelmillä -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.