MuutosjohtAMeO

Hankkeessa kehitetään keskijohdon ja esimiesten muutosjohtamisosaamista uudenlaisen, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon edellyttämän toimintakulttuurin luomisessa yksilö-, oppilaistos- ja verkostotasolla. Toimeenpano toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokeillut ja hyväksi todetut johtamis- ja toimintamallit kytketään osaksi oppilaitosten toimintaprosesseja, pedagogisia käytäntöjä sekä johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan järjestelmiä. Toimeenpano toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.

MuutosjohtAMeO-hankkeessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää tavoitetta:

UUDISTUVA OPPILAITOS: Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) johtamisen ja toimintakulttuurin muutoksen strateginen suunnittelu, toimeenpano, sparraus, seuranta ja arviointi.

a. Reformin toteuttamista edistävän johtamisen linjaaminen, suunnittelu, toimeenpano ja sparraus, seuranta, tiedottaminen ja levittäminen oppilaitoksessa.

b. AMEO-verkostossa reformin toimeenpanoa tukevien toimintamallien, tapojen ja innovaatioiden jakaminen ja levittäminen. Uuden lainsäädännön linjaukset erityisen ja vaativan erityisen tuen osalta

UUDISTUVA JOHTAJUUS: Oppilaitoksen keskijohdon ja esimiesten valmennusohjelma, muutosjohtamisen suunnitelman      toimeenpano

a. Esimiehenä sekä toiminnan ja osaamisen johtajana kehittyminen, johtamistaitojen ja –tapojen uudistuminen muuttuvan toimintaympäristön ja reformin tarpeita vastaavaksi.

b. Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi (yhteisötaso, esimiehet yhdessä); oppilaitoksen esimiestyöskentelyn, johtamisen ja toimintakulttuurin uudistaminen käytännössä toimeenpanomalla tavoitteen 1) muutosjohtamisen suunnitelma

UUDISTUVA TOIMINTAKULTTUURI: Muutosjohtamisen suunnitelmassa linjatun oppilaitoksen toiminnan uudistaminen ja pilotoinnit yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän yhteistyökumppaneiden ja muiden keskeisten sidosryhminen (esimerkiksi opiskelijoiden huoltajat ja palveluverkostot) kanssa. Tavoitteena on reformia tukevan uudistuneen toimintakulttuurin ja kohtamisen vahvistuminen toiminnan kaikilla tasoilla. Toimenpiteet ovat mm. osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat kokeilut ja prosessien kehittäminen, systemaattinen osaamisen kehittämisen järjestelmä, uudet osaamisen kehittämisen tavat ja menetelmät.

Hanke toteutetaan 1.1.2018-31.12.2019 ja sitä koordinoi Ammattiopisto Spesia. Yhteistyökumppaneita ovat ammatillisista erityisoppilaitoksista Luovin lisäksi Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.