Opintorin digiloikka

Projektin taustalla on ollut tarve tukea elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kehittämällä ohjaustarjontaa huomioiden erityisesti ne asiakasryhmät, joille ohjaustarjontaa ei perinteisesti ole kohdennettu. Pohjois-Pohjanmaan alueen pitkien välimatkojen vuoksi myös palvelujen digitalisointi on tärkeää, jotta oppimis- ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat myös syrjäseuduilla asuvat henkilöt.

Projektin tavoitteena oli luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintoihin hakeutumisen vaiheeseen sähköisessä muodossa sekä pilotoida ja kehittää palvelumallin toimivuutta käytännössä. Palveluilla haluttiin tarjota laadukas, ammatillisesti korkeatasoinen matalan kynnyksen henkilökohtainen koulutuksen hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelu erilaisilla palvelukanavilla.

Lisäksi projektissa haluttiin uudistaa perinteisiä, vakiintuneita neuvonta- ja ohjaustyön menetelmiä, toimintatapoja ja välineitä. Projekti tutustutti ja valmensi koulutusorganisaatioiden neuvonta- ja ohjaushenkilöstöä sähköisten ohjauspalveluiden käyttöön. Projektissa tavoitteena oli myös kehittää ja ottaa käyttöön aktiivisia hakevan toiminnan toimintatapoja, joilla pyritään vaikuttamaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin toteuttajaoppilaitosten yhteinen koulutuksen hakeutumisvaiheeseen tarkoitettu ohjauspalvelu “opintori.info”.  OpinTori sisältää self-help materiaalia koulutukseen hakeutumisvaiheen tyypillisimpiin kysymyksiin ja henkilökohtaista ohjausta chatin, puhelimen, sähköpostin tai videoyhteyden kautta. OpinTorin asiakkaiksi tavoiteltiin erityisesti henkilöitä, joille koulutukseen hakeutuminen oli ajankohtaista, mutta jotka eivät vielä tienneet, mihin oppilaitokseen hakeutua.

OpinTorilla ohjausta toteuttivat kaikki hankkeessa työskennelleet ohjaajat. Lisäksi hankkeessa järjestettiin pop-up ohjauksia esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastossa ja rekry-tapahtumissa sekä valmennusta ja koulutusta ohjauksen teemoihin liittyen. Hankkeen toteuttamisen myötä hanketoimijoiden tieto alueen oppilaitosten koulutustarjonnasta ja hakumenettelyistä on lisääntynyt ja hakeutumisvaiheen ohjausosaaminen vahvistunut. OpinTorista saatuja kokemuksia ja osaamista hyödynnetään jatkossa toteuttajien omien hakeutumisvaiheen palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. OpinToria ylläpitää OSAO Ovi.

Projekti toteutettiin kolmen koulutuksenjärjestäjän yhteisprojektina. Projektia koordinoi Oulun seudun ammattiopisto, ja yhteistyökumppaneina toimivat PSK-aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi. Projektin toimijaorganisaatioiden erillisten osaamisten ja painotusten kautta pystyttiin hyödyntämään verkoston jäsenten erityistä osaamista mm. aikuisten koulutukseen ja ohjaukseen, maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin, työpaikalla työntekijöille tarjottavaan ohjaukseen eli työelämäohjaukseen ja erityisen tuen tarpeeseen liittyen.

Projekti toteuttiin 1.4.2016-30.6.2019 ESR-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisää projektista Opintori.info -sivustolla.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.