Opintorin digiloikka

Projektin taustalla on tarve tukea elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kehittämällä ohjaustarjontaa huomioiden erityisesti ne asiakasryhmät, joille ohjaustarjontaa ei perinteisesti ole kohdennettu. Pohjois- Pohjanmaan alueen pitkien välimatkojen vuoksi myös palvelujen digitalisointi on tärkeää, jotta oppimis- ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat myös syrjäseuduilla asuvat henkilöt.

Projektin tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintoihin hakeutumisen vaiheeseen sähköisessä muodossa sekä pilotoida ja kehittää palvelumallin toimivuutta käytännössä. Palveluilla tarjotaan laadukas, ammatillisesti korkeatasoinen matalan kynnyksen henkilökohtainen koulutuksen hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelu erilaisilla palvelukanavilla.

Projektin tavoitteena on myös uudistaa perinteisiä, vakiintuneita neuvonta- ja ohjaustyön menetelmiä, toimintatapoja ja välineitä. Projekti tutustuttaa ja valmentaa koulutusorganisaatioiden neuvonta- ja ohjaushenkilöstöä sähköisten ohjauspalveluiden käyttöön. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön aktiivisia hakevan toiminnan toimintatapoja, joilla pyritään vaikuttamaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Projekti toteutetaan neljän koulutuksen järjestäjän yhteisprojektina. Projektia koordinoi Oulun aikuiskoulutuskeskus, ja yhteistyökumppaneita ovat Oulun seudun ammattiopisto, PSK-aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi. Projektin toimijaorganisaatioiden erillisten osaamisten ja painotusten kautta verkostolla on erityistä osaamista mm. aikuisten koulutukseen ja ohjaukseen, maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiin, työpaikalla työntekijöille tarjottavaan ohjaukseen eli työelämäohjaukseen ja erityisen tuen tarpeeseen. Näiden neljän koulutusorganisaation yhteistyöllä saadaan tehoa ja monipuolisuutta myös työorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Projekti toteutetaan 1.4.2016-30.6.2019 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toteutus tapahtuu kolmen koulutuksenjärjestäjän verkostohankkeena, jossa mukana ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) ja PSK-Aikuisopisto. Hanketta hallinnoi Oulun seudun ammattiopisto (OSAO).

Lisää projektista Opintori.info -sivustolla.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.