Digi TOP

Digi TOP -projektissa kehitetään kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi.

Projektin tavoitteena on

 1. Kehittää digitaalisten välineiden käytön pilotointien pohjalta pedagogisia toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen.
 2. Lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajien (työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien sekä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön) osaamista digitaalisten välineiden käyttämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa.
 3. Tukea digitaalisilla ratkaisuilla yksilöllisiä opintopolkuja ja yksilöllisiä oppimisen tapoja sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua.
 4. Lisätä ja vahvistaa digitaalisilla ratkaisuilla työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja parantaa sen laatua.
 5. Ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen sekä kehittää ja pilotoida tähän liittyen niiden pedagogisia käyttötapoja.
 6. Jakaa ja levittää kokemuksia ja kehittämistyön tuloksia hankeverkostossa ja verkossa sekä hankeverkoston oppilaitosten muille alueellisille ja valtakunnallisille hanke- ja yhteistyöverkostoille.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityistä tukea tarvitseviin, alle 25-vuotiaisiin vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleviin opiskelijoihin, joilla on erittäin vaihtelevat ja monialaiset tuen tarpeet. Opiskelijat ovat perustutkinto-, VALMA- ja/tai TELMA-opiskelijoita. Hankkeeseen osallistuva henkilöstö toimii näiden opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja tukena sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisen digitaalisten ratkaisujen kehittäjinä.

Luovin tavoitteena on

 1. Kehittää pedagogisia toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
 2. Ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen sekä kehittää ja pilotoida niiden pedagogisia käyttötapoja.
 3. Tukea digitaalisilla ratkaisuilla yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijan yksilöllisiä oppimisen tapoja sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua.
 4. Lisätä työpaikalla työpaikkaohjaajien sekä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitaalisten välineiden käyttämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa.
 5. Jakaa ja levittää kehittämistyön tuloksia (pedagogisten toimintatapojen ja mallien) hankeverkostossa ja muiden ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Projekti toteutetaan 1.2.2016-31.12.2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Projektia hallinnoi Kiipulan ammattiopisto. Yhteistyökumppaneita ovat Luovin lisäksi Validia ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Keskuspuiston ammattiopisto ja Optima.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.