YTY 4

Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa erityisopetuksen asiantuntijapalvelut pysyväksi osaksi ammatillisen erityisopetuksen kehittämistä ja palvelujärjestelmää alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Projektin aikana toteutettavat asiantuntijapalvelut tukevat työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista ja koulutuksen nivelvaiheita. Kehittämistyötä tehdään ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun ammatillisen erityisopetuksen erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien yhteistyössä. Asiantuntijapalvelulta tarjotaan aktiivisesti kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Projektissa kehitetään edelleen kehittämis-ja palvelutoiminnan tuloksellisuuden seurantaa ja laadunhallintaa siten, että hankkeen tuloksista ja vaikuttavuudesta voidaan raportoida selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.

Projektin toimenpiteet ovat jatkoa aiemmin toteutetuille YTY1-YTY3 -projekteille..

Projektia hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja verkostokumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto. Yhteistyökumppaneina toimivat myös seuraavat rajatun ammatillisen erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet oppilaitokset: Helsingin Diakoniaopisto, JEDU, Optima Samkommun, Koulutuskeskus Salpaus,  Lapin Ammattiopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Projekti toteutetaan 1.12.2015-30.6.2016 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.