Parasta Palvelua

Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen rooli on korostunut ja sitä toteutetaan tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Työelämä odottaa koulutuksen järjestäjiltä työpaikkojen tarpeet huomioivaa, aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua. Koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä on tehtävä yhdessä työelämän kanssa. Asiakaslähtöinen ja tasalaatuinen toiminta toteutuvat koulutuksen järjestäjien yhteisillä toimintamalleilla. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat osaamista, uudenlaisia menetelmiä, toimintamalleja sekä myös ajattelutavan muutosta

Parasta palvelua oli reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen kehittämisohjelma, johon kytkeytyi mukaan koko maan kattava koulutuksen järjestäjäverkosto. Kehittämisohjelmalla tuettiin työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luotiin oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistettiin palveluprosessia.

Kehittämisohjelman tavoitteena on ollut toteuttaa yhdenmukainen koulutus- tai oppisopimustoiminta-/palveluprosessi kaikille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi yhteiskehittämisen myötä haluttiin parantaa asiakaskokemusta ja -tuntemusta sekä selkeyttää sisäistä ja ulkoista viestintää.

Keinot, joilla tavoitteisiin pyrittiin:
1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
3. Tiedotus / viestintä käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
4. Osallistumisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla

Kehittämisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Ohjelmaa toteutti neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. Ammattiopisto Luovi edusti ammatillisia erityisoppilaitoksia (AMEO) Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa pohjoisen osahankkeessa.

Parasta kehittämistä -kokonaisuudesta (OKM) voit lukea lisää tästä linkistä

Työelämässä oppiminen -tietopankki (Valtakunnallinen Parasta palvelua -kehittämisohjelma)

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.