Parasta Palvelua

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen rooli korostuu ja sitä toteutetaan tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Työelämä odottaa koulutuksen järjestäjiltä työpaikkojen tarpeet huomioivaa, aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua. Koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä on tehtävä yhdessä työelämän kanssa. Asiakaslähtöinen ja tasalaatuinen toiminta toteutuvat koulutuksen järjestäjien yhteisillä toimintamalleilla. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat osaamista, uudenlaisia menetelmiä, toimintamalleja sekä myös ajattelutavan muutosta

Parasta palvelua on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen kehittämisohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava koulutuksen järjestäjäverkosto. Kehittämisohjelmalla tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Kehittämisohjelman osapuolet toteuttavat toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin. Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus ja -tuntemus paranevat sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä selkeytyvät.

Keinot, joilla tavoitteisiin pyritään:
1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
3. Tiedotus / viestintä käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
4. Osallistumisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla

Kehittämisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Ohjelmaa toteuttaa neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. Ammattiopisto Luovi edustaa ammatillisia erityisoppilaitoksia (AMEO) Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa pohjoisen osahankkeessa.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.