Varmuutta Valmasta

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijat.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelija saadaan innostumaan oman oppimisprosessinsa suunnittelusta, toteuttamisesta ja seuraamisesta aktiivisena subjektina ja osana yhteisöä. Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisiä Valma-koulutuksen toteutusmalleja erilaisissa oppimisympäristöissä. Hyödynnetään ja kokeillaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja yksilöllisten opintopolkujen rakentumiseksi. Myös opiskelijan tukemiseen työpaikoilla kaivataan uudenlaisia ohjausmahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vahvistaa opetushenkilöstön ja työelämän välistä yhteistyötä eri oppimisympäristöissä huomioiden osaamisperusteisuus. Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja tiivistetään nivelvaiheyhteistyötä yksilöllisten siirtymien mahdollistamiseksi. Tavoitteena on tukea opiskelijan autonomisuuden, kyvykkyyden sekä yhteisöllisyyden kokemuksia.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tavoitteena on kehittää menetelmiä ja työvälineitä, joilla opiskelija motivoidaan oman oppimisprosessinsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan aktiivisena subjektina.
  2. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat osaksi Valma-koulutusta. Yksilöllisten, joustavien, osaamisperusteisten ja monipuolisten opintopolkujen toteutuminen Valma-koulutuksessa tukemaan omaa opiskelupolkua. Laajennetaan ja monipuolistetaan mahdollisuutta tutkinnon osien ja osa-alueiden suorittamiseen hyödyntäen digitaalisia oppimisalustoja ja erilaisia pedagogisia toimintamalleja.
  3. Toimintatapojen ja työvälineiden kehittäminen opiskelijoiden joustavaan Valma-koulutukseen (myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat). Monimuotoisten koulutuksen toteutumismallien kehittäminen ja Pilotointi. Otetaan nykyistä laajempaan käyttöön jo kehitettyjä digitaalisia oppimisympäristöjä ja kehitetään niitä Valma-opiskelijaa palvelevaksi. Kehitetään koulutusta osaamisperusteisemmaksi.
  4. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden (myös erityistä tukea tarvitsevien) yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutuminen ja opiskelijoiden ohjautuminen tarpeidensa mukaiseen Valma-koulutukseen tiivistämällä yhteistyöstä ns. ”lähettävien tahojen” ja muiden sidosryhmien kanssa.

Varmuutta Valmasta – hankkeen -oppilaitosyhteistyökumppanit: Keskuspuiston ammattiopisto, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Vaasan ammattiopisto, Optima, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta hallinnoi Kiipulan ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.