VET-Net in Persian Gulf Area

Toteutusaika: 1.9.2017 -31.12.2018

Hankkeessa rakennamme ja edistämme globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovalmiuksiin vastaamista Persianlahden alueella. Työhön käytämme vertaiskehittämisen menetelmää.

Hankkeen myötä kartoitamme kehittämiskumppaniverkostoon mukaan lähtevät kohdemaat ja toimijat sekä rakennamme verkoston. Vertailemme kohdemaiden sekä suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja työympäristöjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, sekä kartoitamme mahdollisuuksia kansainvälisyysjaksojen toteutumiseen. Lisäksi valmennamme hankkeen ydintoimijoita kansainvälisessä yhteistyössä vaadittavaan osaamiseen.

Lisäksi rakennamme opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kansainvälisyyspolkuja ja tehostamme  ulkomailla hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Vertailemme kumppanuusmaiden välisiä työelämän pätevyysvaatimuksia suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin.

Hankkeen koordinaattorina toimii OSAO.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.