Ydinprosesseihin liittyvä osaamisen kehittäminen

Ydinprosesseihin liittyvä osaamisen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on kehittää Ammattiopisto Luovin toimintaa ja ydinprosesseja edelleen uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaisesti. Hankkeessa kehitetään HOKS-prosessiin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvää osaamista.

Hankkeessa:

  • kartoitetaan henkilöstön koulutussopimus- ja oppisopimusosaaminen
  • kartoitetaan omat työelämässä oppimisen palveluprosessin kriittiset pisteet valtakunnallisesti tunnistetuista kehittämiskohteista, tunnistetaan kehittämiskohteet ja tuotetaan niihin asiakaslähtöiset ratkaisut
  • kartoitetaan kattavasti henkilöstön HOKS-prosessiin liittyvä osaaminen
  • analysoidaan osaamiskartoitusten tulokset ja suunnitellaan tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet
  • kehitetään HOKS-prosessia asiakaslähtöisenä toimintatapana, jossa koulutuksen järjestäjän käyttämät järjestelmät, eHOKS ja muut digitaaliset työkalut tukevat suunnittelua ja toteutusta
  • tehdään yhteistyötä Parasta-hankkeiden ja Johda hyvin -hankkeen toimijoiden sekä muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa
  • otetaan käyttöön ja hyödynnetään Parasta-hankkeiden tuottamia työvälineitä ja tuloksia

Kehittäminen toteutetaan 1.1.2019-30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.