Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Kansallinen tietosuojalaki täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista.

Henkilötiedot

Henkilötiedoksi määritellään kaikki sellaiset tiedot, joilla voidaan joko suoraan tai epäsuorasti tunnistaa luonnollinen henkilö. Rekisteröidyn eli sinun, jonka henkilötietoja käsittelemme, henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, opiskelijanumero, asiakasnumero, puhelinnumero, tilinumero ja työhistoriaasi liittyvät tiedot. Eri tehtävissä käsittelemme erilaisia henkilötietoja. Löydät tietosuojaselosteistamme tarkempaa tietoa siitä, millaisia henkilötietoja käsittelemme.

Tietosuojaperiaatteet

Ammattiopisto Luovi rekisterinpitäjänä huolehtii siitä, että lainsäädännössä määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

Ammattiopisto Luovin toiminta edellyttää tutustujien, koulutuskokeilijoiden, hakijoiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa, henkilöstön, työpaikkaohjaajien sekä yhteistyökumppanien henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyperusteena ovat rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, sopimus, rekisteröidyn suostumus tai oikeutettu etu.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos sinun henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus:

Saada pääsy tietoihin

Oikaista tietoja

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai perut suostumuksesi, jos se on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, voit vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Rekisteröitynä et voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi. Rekisteröidyn oikeuksiin sisältyviin pyyntöihin vastaamme ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisterinpitäjänä kieltäydymme sinun oikeuksiisi liittyvistä pyynnöistä, sille on oltava lainmukainen peruste.

Tietosuojaselosteet

Ammattiopisto Luovin henkilörekistereillä on tietosuojaselosteet, joista saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kerrottu muuan muassa tietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste, tietolähteet ja mihin rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan.

Tälle sivulle on koottu Ammattiopisto Luovin tietosuojaselosteet.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallintorekisteri

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltorekisteri

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Asiantuntijapalveluiden asiakas- ja asiantuntijarekisteri

Kameravalvonnan asiakasrekisteri

Oppimisympäristön autoalan opiskelijarekisteri

Projektitoiminnan asiakasrekisteri

Työnhakijarekisteri

Verkko-oppimisympäristörekisteri

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Merja Niskanen, tietosuoja(a)hengitysliitto.fi

Tietoturva

Ammattiopisto Luovin julkisten verkkopalveluidemme käyttö on anonyymiä, eikä sivuston käyttäjistä kerätä automaattisesti tunnistettavaa tietoa. Emme tallenna käyttämissämme Chat-palveluissa käytyjä keskusteluja.

Lähettäessäsi tietoja sähköpostitse, emme vastaa käyttämäsi sähköpostin tietoturvasta. Suojaamattomalla sähköpostilla tai verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta, terveystietoja tai pankkitilin numeroa.

Evästeet

Ammattiopisto Luovi käyttää evästeitä* kehittääkseen verkkosivustojensa käyttökokemusta, toimivuutta ja markkinointia. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoa mm. sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä.

*Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne käyttämäsi selaimen asetuksien kautta.

Luovi.fi -sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa sivuilla olevaa evästettä, jonka avulla kohdennetaan markkinointia Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä Luovi.fi -sivuston ylläpitäjille. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan Facebookin käyttäjätilillään.

Lisätietoja: https://developers.facebook.com/docs/privacy ja https://www.facebook.com/business/gdpr

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.