Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op

Aika

12.9.2024-16.1.2025

Paikka

verkkokoulutus

Kohderyhmä

TUVA- opetus- ja ohjaushenkilöstö, coachit, yhteisöohjaajat

Koulutuksen sisältöinä ovat:

 • Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta)
 • Yhteisopettajuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Digipedagogiikka
 • Motivaation vahvistamisen menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka
 • Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen
 • Lisää sisällöistä sivun alareunassa.

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Ilmoittaudu mukaan 2.9.2024 mennessä.

OPH: koulutushanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

Sisältö ja tavoite

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • Arviointimenetelmät (motivaatio, opiskelutaidot, erityisen tuen tarpeet, oppimisvaikeudet, toimintakyky, arjenhallinta)
 • Yhteisopettajuus
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Digipedagogiikka
 • Motivaation vahvistamisen menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka
 • Toiminnanohjauksen tukemisen ja haastavan käyttäytymisen tukeminen
 • Vahvuusperustainen ja positiivinen pedagogiikka
 • Mielen hyvinvoinnin tukeminen
 • Tunne-, ja vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Ilmiöoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, elämyspedagogiikka

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 12.9.2024klo 12–16 verkkoluento
 • to 19.9.2024klo 12–16 verkkoluento
 • to 3.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 24.10.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 7.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 14.11.2024 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 28.11.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 12.12.2024 klo 12–16 verkkoluento
 • to 9.1.2025 klo 13–16 pienryhmät verkossa
 • to 16.1.2025 klo 12–16 verkkoluento

Koulutukseen sisältyy kahdeksan verkkoluentoa, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä kaksi pienryhmätapaamista.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosion sisältöihin ja hakemusasioihin vastaavat

Marjo Vilppola
p. 040 319 3062
marjo.vilppola@luovi.fi

Taru Koivisto
p. 050  4204144
taru.koivisto@kiipula.fi

Lisätietoja hankkeesta

Päivi Tanner
p. 050 308 1085
paivi.tanner@spesia.fi

Tämä koulutus on osa 10 op – koulutuskokonaisuutta

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.

Spesia toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Suomenkielinen 10 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista

 1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Spesia)
 2. Paras vuosi TUVAssa 2 op, helmikuu – toukokuu 2024. (Toteuttaja: Kiipulan ammattiopisto, tietoja täydennetään lähiaikoina)
 3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op, tämä koulutus. (Toteuttajat: Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto)
 4. Hyvän opiskelupäivän elementit 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Live)

Ruotsinkielinen 8 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista, toteuttaja Optima

 1. Olika Hux-studerandes vägar mot examensutbildning, 2 sp. Tidpunkt november 2023 – januari 2024
 2. Bästa Hux-året, 2 sp. Tidpunkt februari – maj 2024
 3. Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. Tidpunkt: Genomförande: september 2024 – januari 2025

Lue lisää Optiman kotisivuilta.

Muutokset mahdollisia.

ParasTuva- hanke

Koulutukset ovat maksuttomia, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa ParasTUVA- hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Opetushallituksen tunnus.