Dialogiset kohtaamiset ja menetelmät osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena

Maksuttomassa koulutuksessa osallistujan tavoitteena on harjaannuttaa omia dialogisia taitoja sekä oppia erilaisten dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Koulutuksen laajuus on 3 op ja siihen sisältyy välitehtävä, itsenäistä työskentelyä, yksi koulutusiltapäivä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa omia dialogisia taitoja sekä oppia erilaisten dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Osallistuja oppii käyttämään dialogisuutta osallisuutta vaativissa vuorovaikutustilanteissa sekä harjoittelee kuuntelemista sekä kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen näkökulmana on vahvuuksien huomioiminen ja käyttö osallisuuden tukemisessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään tunteisiin ja niiden huomioimiseen ryhmässä.

Aika ja paikka

torstai 23.3.2023 klo 12-16 verkkokoulutuspäivä sekä torstai ja perjantai 13.-14.4.2022 klo 9-15 lähikoulutuspäivät Haaga-Heliassa Helsingissä.

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstö

Kouluttaja

KM, työnohjaaja, asiantuntijakouluttaja Seija Tuomisto, Ammattiopisto Luovi

Voimaa vahvuuksista

Koulutus on maksuton, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa Voimaa vahvuuksista -hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

Lisätietoja

Asiantuntijakouluttaja Seija Tuomisto, seija.tuomisto@luovi.fi, p. 040 319 3875

Opetushallituksen tunnus.