Hyvän opiskelupäivän elementit, 2 op, ParasTUVA -hanke

Aika

6.2.-24.4.2025

Paikka

verkkokoulutus

Kohderyhmä

TUVA- opetus- ja ohjaushenkilöstö, coachit, yhteisöohjaajat

Koulutuksen sisältöinä ovat:

 • Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen
 • Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat
 • Lisää sisällöistä sivun alareunassa.

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

OPH: koulutushanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

Sisältö ja tavoite

ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja työtapoja sekä kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Koulutuksista saa eväitä TUVA-ammattilaisena toimiseen, opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen sekä hyvän ryhmähengen ja työrauhan luomiseen. Koulutuksessa tunnistetaan opiskelijoiden moninaisia taustoja ja tuen tarpeita sekä suunnitellaan niihin sopivia ratkaisuja ja tukitoimia. Koulutuksista saa käyttöön toiminnallisia, vahvuusperustaisia, ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia menetelmiä ja työtapoja. Tutustutaan myös kollegoihin ympäri Suomen, jaetaan työn onnistumiset ja haasteet sekä kehitetään yhdessä uutta TUVA-pedagogiikkaa.

Koulutusosion keskeiset sisällöt

 • Opiskelija osana ryhmää, ryhmäilmiöt, menetelmiä ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen
 • Työrauha ja turvallisuus, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, päihteisiin, pelaamiseen, valvomiseen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvät teemat
 • Hyvän opiskelupäivän rakentuminen, opetushenkilöstön roolit ja työnjako, opiskelijan osallisuus, yhteisöllinen pedagogiikka
 • Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella, alueelliset TUVA-verkostot, yhteistyösopimukset
 • TUVA-henkilöstö luomassa TUVA-pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria
 • TUVA-koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen esim. somessa näkymällä

Koulutuspäivien ajankohdat

 • to 6.2.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 6.3.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 20.3.2025 klo 13–16.00, pienryhmät verkossa
 • to 3.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento
 • to 24.4.2025 klo 12–16.00, verkkoluento

Koulutukseen sisältyy viisi koulutustapaamista, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä Teams verkko-oppimisalustalla.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten TUVA-asiantuntijat.

Maksuton koulutus

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosion sisältöihin ja hakemusasioihin vastaa

Juulia Taavitsainen
p. 040 663 2899
juulia.taavitsainen@inlive.fi

Lisätietoja hankkeesta

Päivi Tanner
p. 050 308 1085
paivi.tanner@spesia.fi

Tämä koulutus on osa 10 op – koulutuskokonaisuutta

Hankkeessa voit suorittaa 10 op:n koulutuskokonaisuuden tai sen osia joko suomeksi tai ruotsiksi. Koulutukset ja pienryhmätapaamiset järjestetään verkossa. Koulutuskokonaisuudet toteutuvat vain kerran, suomenkielinen versio on 10 op ja ruotsinkielinen on 8 op. Hankkeen lopuksi toteutetaan alueelliset TUVA-treffit. Treffit järjestetään 3–4 paikkakunnalla riippuen osallistujien paikkakunnista.

Spesia toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Suomenkielinen 10 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista

 1. Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Spesia)
 2. Paras vuosi TUVAssa 2 op, helmikuu – toukokuu 2024. (Toteuttaja: Kiipulan ammattiopisto, tietoja täydennetään lähiaikoina)
 3. Menetelmiä ja työtapoja TUVA-koulutukseen 4 op, tämä koulutus. (Toteuttajat: Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto)
 4. Hyvän opiskelupäivän elementit 2 op. (Toteuttaja: Ammattiopisto Live)

Ruotsinkielinen 8 op -koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osioista, toteuttaja Optima

 1. Olika Hux-studerandes vägar mot examensutbildning, 2 sp. Tidpunkt november 2023 – januari 2024
 2. Bästa Hux-året, 2 sp. Tidpunkt februari – maj 2024
 3. Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. Tidpunkt: Genomförande: september 2024 – januari 2025

Lue lisää Optiman kotisivuilta.

Muutokset mahdollisia.

ParasTuva- hanke

Koulutukset ovat maksuttomia, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa ParasTUVA- hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja hankkeen koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Hanketta koordinoi Spesia. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Optima vastaa ruotsinkielisestä toteutuksesta.

Opetushallituksen tunnus.