Kasvun ja oppimisen tuen päivät 2020

”Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus”
Etätilaisuus 18.11.2020 klo 9-14

Kasvun ja oppimisen tuen päivien tavoitteena on nostaa keskusteluun ajankohtaisia kasvun ja oppimisen tukeen liittyviä teemoja, tarjota sen parissa työskenteleville ammattilaisille alueellinen verkostoitumisfoorumi ja vahvistaa hyvien käytänteiden leviämistä niin alueellisesti kuin kansallisesti.