Luovissa tehtiin AMEO-vertaisarviointi syyskuun viimeisellä viikolla. Vertaisarvioinnin teemana oli tänä vuonna laadunhallinta. Arviointihaastatteluihin osallistui opiskelijoita, henkilöstöä sekä muiden sidosryhmien edustajia yhteensä 47 henkilöä. Lisäksi arvioijat perehtyivät Luovin laadunhallinnan kuvaukseen, itsearviointiin ja muuhun heille toimitettuun aineistoon.

​​​​​​​Vertaisarviointi toi esille Luovin laadunhallinnan keskeisiä vahvuuksia ja parantamisalueita. Arvioinnin palautetta käytetään myös valmistauduttaessa KARVI:n laadunhallintajärjestelmien toimivuuden arviointiin, joka toteutetaan ensi vuonna kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Lisäksi arviointihaastatteluihin osallistuminen vahvistaa haastateltavien laatuosaamista.

Laatu syntyy arjessa

Arvioijaryhmä totesi palauteraportissaan, että Luovi-laatu on erinomaisella tasolla ja syntyy jokaisen luovilaisen arkityön tuloksena. Laadunhallintajärjestelmä kokonaisuudessaan toimii hyvin, ja sitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Erityisesti sparraavan toiminnanohjausmallin todettiin tukevan hyvin laadukasta toimintaa.

Yhdenvertaisessa osallistamisessa parannettavaa

Parantamiskohteiksi palauteraportissa nostettiin tiedon yhdistäminen eri tietolähteistä, henkilöstön yhdenvertainen osallistaminen suunnitteluun kaikilla paikkakunnilla, työelämäyhteistyön edelleen kehittäminen sekä seuranta-, arviointi- ja palautetiedon entistä systemaattisempi avaaminen henkilöstölle.

Palauteraportin läpikäynnin yhteydessä johtoryhmä totesi, että vertaisarvioinnissa parantamisalueiksi nostetut asiat voidaan sisällyttää jo käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin ja -toimenpiteisiin. Lisäksi niihin kiinnitetään erityistä huomiota arkityössä. Arviointi vahvisti, että olemme kohdentamassa kehittämistoimenpiteitä oikeaan suuntaan.  

AMEO-verkostossa on sovittu systemaattisesta vertaisarviointien toteuttamisesta osana oppilaitosten laadunhallintaa. Vuonna 2021 vertaisarviointia ei kuitenkaan toteuteta, vaan osallistutaan Karvin laadunhallintajärjestelmien toimivuuden arviointiin.

Arviointipalautteen yhteenveto ja kehittämisen kohteet (pdf)