19.01.2021

Oppilaitosten ja työelämän yhteinen TYRSKY on täällä!

Vuosia ammatillisena erityisopettajana Ammattiopisto Luovissa toimiessani olen tehnyt työelämän kanssa paljon yhteistyötä. Luokkahuonelähtöinen opetus ei ole ammatillisissa aineissa kovinkaan pitkäaikainen järjestely. Monella opiskelijalla pulpetti-ihottuma ja paikoillaan oleminen ei luonnistu ja kännykkä kaivetaan helposti esiin. Opetustilanteiden käytäntöön vieminen, tekemällä oppiminen on ollut parasta ja opettavaisinta nuortemme kanssa.

Meillä Tampereen Luovissa on aina ollut mukavasti työelämän yhteistyökumppaneita, jotka ovat avanneet ovensa yhteistyölle kanssamme. Olemme saaneet harjaantua heidän tiloissaan työelämän pelisääntöihin, liikkumisesta ja äänenkäytöstä alkaen. Kohteissa on oikeita asiakkaita, joiden kanssa työskentelemme omissa ammatillisissa työtehtävissämme.  Ammatillisten tehtävien tekeminen asiakaskohteissa on muistuttanut myös meitä henkilökuntaa siitä, miten paljon muuttuvia tilanteita on edessämme ja kysymyksiä joita emme ole edes muistaneet käydä vielä läpi. Muutos on jatkuvaa ja meidän on hyvä pysyä siinä mukana.

Minulle ei siis lopulta ollut kovinkaan iso muutos vaihtaa opetustehtävästä hanketyöhön. TYRSKY-hankkeen tavoitteet tukevat juuri samoja asioita, joita olen jo opetustehtävässä toimiessani havainnut.

Syksyllä 2020 astuin mukaan käynnistelemään Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä eli lyhyesti TYRSKY-hanketta Pirkanmaalla. Hanke on kolmevuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitosten ja työelämän välillä. Kahdeksan oppilaitoksen yhteisessä hankkeessa yhdenmukaistetaan työelämän ja opiskelun polkuja, kehitetään työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja ja etsitään uudenlaisia tapoja kartuttaa osaamista työelämässä. Ammattiopisto Luovin tavoitteissa on tietenkin tuoda vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulma esiin.

Työelämässä tapahtuvan oppimisen onnistuminen vaatii paljon suunnittelua ja yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän kanssa. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisessa ja ohjaamisessa edistää onnistuneita kokemuksia kaikkien osapuolten kannalta. Uuteen ammattiin ensi askeleita ottavalla on tärkeää kokea olevansa osa vastavuoroista kumppanuutta. Tavoitteena on työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja työllistyminen.

Työelämä tarvitsee kuitenkin selkeästi enemmän tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksista toteuttaa sitä, esimerkiksi tuetusta oppisopimuskoulutuksesta, kesäajan opinnoista ja erilaisista tukitoimista ja -muodoista nuorten palkkaukseen liittyen.

Tietoa on paljon, mistä sen kaiken löytää? Tavoitteenamme on vahvistaa työelämän tietoutta ja luoda yhdenmukaisia palveluita työelämän ja opiskelijoiden käyttöön. Paljon on osallistuvilla oppilaitoksilla tehtävää, mutta paljon on osaamista jo matkassa. Hanketta vetää Sasky, ja osatoteuttajina toimivat seuraavat oppilaitokset: Vaao, Takk, Ahlman, Varala, Kiipula, Aitoo ja Luovi. Tredu liittyi mukaan sisarhankkeellaan vuoden 2021 alkaessa.

Syksystä 2020 tulemme kaikki muistamaan ensimmäisenä Koronan ja sen miten monet asiat muuttuivat. Muutos on pysyvää, ja tässä tapauksessa toivon, että muutamat hyvät asiat jäävät meille käytäntöön. Itse toivon, että suvaitsevaisuus, toisten huomioiminen ja kohtaaminen ovat nousemassa arvoihin, jotka jäävät isommin läsnäoleviksi.

Nyt on digiloikittu ja tapaamiset pidetään etänä, lähikontakteja on rajoitettu, mutta ihan kaikkea työelämää ei voi diginä toteuttaa. Ja sinne työelämäänhän me olemme menossa, vaikka vähän nyt loikitaankin.

Onneksi työelämä ei ole kokonaan syksyn aikana meiltäkään sulkeutunut, vaan opiskelijoiden opinnot on saatu järjestymään niin lähiopinnoissa kuin työelämäjaksoillakin aidoissa työelämän kohteissa. Osaaminen karttuu ja työelämään siirtyminen lähestyy.

Toivottavasti jo pian voimme järjestää tapaamiset kasvotusten ja siirtyä vahvemmin työelämään yhteisen kehittämisen pariin.

TYRSKY-hankkeen omat sosiaalisen median kanavat ovat myös avautuneet. Voit seurata hankkeen kuulumisia seuraavilta kanaviltamme:

– Jaana Koskinen, Ammattiopisto Luovin hankepäällikkö, TYRSKY –

TYRSKY-hanketta koordinoi SASKY koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon Emäntäkoulu. Hanke toteutetaan 1.9.2020 – 31.8.2023 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.