Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta 20214-2020 -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Kehitimme työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita, prosesseja ja materiaaleja ekosysteemiajattelulla. Osallistimme kehittämistoimintaan työelämäyhteistyön eri osapuolet. Lisäksi kehitimme opiskelijakohderyhmän työmarkkinakelpoisuutta tukevia kokonaisuuksia ja valmennusta.

Edistimme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen hankkimista ja työllistymistä.

Pirkanmaalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät palvelevat nyt työelämää Työelämän rajapinta -otsikon alla. Haluamme toimia yhden luukun periaatteella ja olla teille ykkösvalinta ammatillisen koulutuksen kumppanuuksien tarjonnassa.

TYRSKY-hankkeen esittelyvideo

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme oli

 • Lisätä työnantajien tietoisuutta uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista (esimerkiksi tuetusta oppisopimuskoulutuksesta) sekä laajentaa arjen kumppanuuksia työpaikkojen kanssa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaamisen kehittämisessä.
 • Vahvistaa yhdenmukaista työelämän ja opiskelun nivelvaiheiden palveluprosessia ja sen näyttäytymistä yrityksille yhdenmukaisena toimintana. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistetaan työelämän palveluprosessissa sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen erityiskysymyksissä.
 • Tukea vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkuvaa oppimista eri nivelvaiheissa ja edistää tutkinnon saavuttamista ja työmarkkinakelpoisuutta.
 • Kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet huomioivilla tavoilla. Edistää työelämäasiakkaiden osaamista vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
 • Osallistua Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ja yritysten osaamisen kehittämisen ekosysteemin kehittämiseen.

Tulokset ja tuotokset

Alla olevat linkit ja materiaalit avautuvat uuteen välilehteen

Työelämäyhteistyön käsikirja

Työelämäyhteistyön käsikirja kertoo havainnollisesti oikeiden työelämäesimerkkien avulla mitä kaikkea oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö voi pitää sisällään. Oppaasta löydät tietoa muun muassa koulutus- ja oppisopimuksesta, työelämäprojekteista sekä koulutuksen tuista.

Täsmätyöpalvelu

Täsmätyö tarjoaa ratkaisuja osaajapulaan. Se tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Yrityksille täsmätöiden etsiminen ja löytäminen tarjoaa mahdollisuuden saada osaavaa työvoimaa avuksi helpottamaan arjen kiireitä. Ammattiopisto Luovi yhdessä Aitoon koulutuskeskuksen ja Kiipulan ammattiopiston kanssa tarjoavat Pirkanmaalla tietoa työllistämisen eri tukimuodoista ja tukevat yhdessä niiden hakemisessa.

Työelämäyhteistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen

Tavoitteenamme on ollut vahvistaa työelämän ja opiskelun nivelvaiheen palveluprosessia ja sen näyttäytymistä yrityksille yhdenmukaisena toimintana. Olemme edistäneet opetus – ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämän palveluprosessissa sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen erityiskysymyksissä.

Olemme vahvistaneet sisäistä palvelupolkua työelämän rajapinnassa. Rakensimme mallin, miten meille tuleviin työelämän yhteydenottoihin vastataan ja saatetaan ne opetustiimien tietoisuuteen. Samalla olemme valmiimpia vastaamaan hankkeessa tuotetun Työelämän rajapinta -palvelun kautta saapuneisiin yhteydenottoihin, jossa kullakin koulutuksenjärjestäjällä on sovitusti omat päivystysvuorot ja nimetty päivystäjä.

Kirjeet työelämälle

Julkaisimme säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa Luovi Tampereen työelämäverkostoille suunnattua kirjettä markkinoinnin ja tiedon jakamisen tarkoituksissa. Tavoitteena oli tunnettuuden lisääminen, yhteistyöstä kiittäminen ja monipuolisen työelämäverkostomme esiintuominen.

Lue lisää työelämäkirjeestä

Kirjeen välityksellä saimme näkyvyyttä jo tekemällemme yhteistyölle yritysten kanssa ja opiskelijoidemme potentiaalista työllistymisen polkuihin. Kirjeen ajankohtaiset aiheet ja nostetut työelämäprojektit tulivat opetustiimien arjesta. Kirjeen avulla saimme kerrottua myös tulevista tapahtumista tai henkilöstömuutoksista, ja kesäajan päivystysnumeroista. Muistutimme myös tulevista työelämäpalautteiden ajankohdista.

Huoltajat ovat olleet yhä enenevissä määrin kiinnostuneita Ammattiopisto Luovin tapahtumista ja toiminnast, joten jaoimme kirjeen keväällä 2023 myös huoltajarekisterin kautta opiskelijoiden omille verkostoille. Tavoitteena oli lisätä huoltajien tietoisuutta ammatillisen erityisoppilaitoksen työelämälähtöisestä toiminnasta. Tärkeää on myös tuoda esiin opiskelijoiden työllistymisen tarinoita jatkopolutuksesta palkkatöihin.

Suoramarkkinointi pohjautuu asiakkuudenhallintajärjestelmässä (Dynamics 365) ylläpidettäviin sidosryhmien yhteystietoihin. Asiakasrekisterin ajan tasalla pitäminen ja asiakastietojen päivittämiset ovat ensiarvoisen tärkeitä ja tämä on myös hyvä keino aktivoida henkilöstö päivittämään rekisteriin oikeat yhteystiedot.

Keväällä 2023 kirje otettiin käyttöön Luovissa valtakunnallisesti. Luovi Tampereella jatketaan paikallisesti oman kirjeen lähettämistä, koska työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on alueellisesti erittäin aktiivista ja toimintaa on hyvä vahvistaa jakamalla tietoa osaamisestamme. Samalla rohkaisemma muitakin työpaikkoja tekemään kanssamme lisää yhteistyötä ja palkkaamaan valmistuvia.

Kuva kesäkuun 2023 työelämäkirjeestä, sisällön voi lukea viereisestä linkistä.

TYRSKY ja Ammattiopisto Luovi Tampere kirjoittivat kirjeen työelämälle kesäkuussa 2023.

Verkostotapahtumat

Erilaisten verkostotapahtumien kautta vahvistimme opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämässä toimimisen tapoja, toimme opiskelijoiden potentiaalia näkyväksi sekä lisäsimme uusia tapoja yhteistyön tekemiseen työelämän kanssa. Kutsuimme työelämän edustajia vapaamuotoiseen tapahtumaan tiloihimme, esimerkiksi joulun alla glögihetken merkeissä. Muiden etujen lisäksi tapahtumien järjestämisen myötä sujuva yhteistyö opetustiimiemme välillä on aktivoitunut entisestään.

Työpaikkakäynnin muistilista

Työpaikkakäynneillä opetushenkilöstön on hyvä keskustella opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. On tärkeää, että asioita kirjataan ylös ja huolehditaan, että tarpeelliset asiat selvitetään ja hoidetaan kuntoon. Laadimme muistilistan työpaikkakäyntien dokumentointia helpottamaan.

Henkilöstön työelämäjaksot

Mahdollistimme hankkeen aikana henkilöstön työelämäjaksoja entistä monipuolisemmin. Toive työelämäjaksojen toteuttamiseen tuli sekä henkilöstöltämme että työelämästä. Työelämäjaksojen kautta henkilöstömme tutustui ja osallistui työelämässä tapahtuvaan toimintaan ja toi siellä myös entistä paremmin näkyviin opiskelijoidemme työllistämismahdollisuuksia.

Miksi lähteä työelämäjaksolle?

 • Työelämäjaksojen kautta henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan työelämän ympäristöissä.
 • Meillä oppilaitosten sisällä on paljon tietoa ja taitoa, jota voimme viedä eri toimijoiden käyttöön työelämään.
 • Osaamisen ennakointia on tärkeää tehdä yhdessä yritysten kanssa. Molempien toimintoihin voidaan löytää näin ratkaisuja ja uusia toimintatapojakin.
 • Kasvatetaan >täydennetään >säästetään resursseja. Otetaan erityisoppilaitoksen osaaminen ja potentiaalinen opiskelijaosaaminen esiin.
 • Varaudutaan tuleviin haasteisiin
 • Tunnistetaan uusia työmahdollisuuksia ja kehitetään uusia toimintatapoja
 • Henkilöstölle voimavaroja lisäävää,  pieni irtiotto työelämään

Kuka voi lähteä työelämäjaksolle, ja miten?

Työelämäjaksoille kotimaassa tai ulkomailla voivat osallistua opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muissa tehtävissä toimivat. Tärkeää on, että jakso tukee ammatillista kehittymistä. Jaksoista ja tavoitteista sovitaan esihenkilön kanssa.

Paikka voi olla itse hankittu tai paikkaa voidaan lähteä kartoittamaan Luovin yhteistyökumppaneiden kautta. Oma-aloitteisuutta tarvitaan ja tavoitteet on hyvä olla selvillä jo hakuvaiheessa.

Työelämäosaajat-pajat

Työelämäyhteistyön osaamista selvittäneen kyselyn tulosten pohjalta järjestimme koko Luovi Tampereen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatut yhteiset kehittämisen Työelämäosaajat-pajat. Pajojen tavoitteena oli vahvistaa yhdenmukaista työelämän ja opiskelun nivelvaiheen palveluprosessia sekä henkilöstön osaamista työelämän palveluprosessissa. Pajatoimintaa jatketaan Luovi Tampereella hankkeen päättymisen jälkeen.

Pajojen teemoja

 

Työelämäyhteistyö, työhönvalmennus, työllistyminen

 • Mitä työelämäyhteistyö sinun työssäsi tarkoittaa?
 • Missä vaiheessa opintoja työllistymisestä keskustellaan opiskelijan kanssa?

Työelämän hyvät käytännöt näkyviksi

 • Miten lisäätte opiskelijoiden työelämävalmiuksia?
 • Mitä asioita ja käytäntöjä kuuluu onnistuneeseen työelämäyhteistyöhön?
 • Miten yhteydenpitoa opiskelijaan ja työelämään koulutussopimusjaksoilla voisi kehittää?
 • Tyrsky-hanke: Bookings-ajanvarauskalenteri
 • Pystyväksi ryhmässä -hanke: Vahvuus- ja tukikortit
 • Virtuaalisesti vierellä -hanke: Työelämävalmiudet -materiaali

 Palvelulupauksemme

 • Pienryhmätyöskentelyn ohjeistus
 • CV-käytänteet ja Canva
 • D 365 asiakkuusrekisterin käyttö
 • Palvelulupauksemme työelämälle Luovi Tampereella
 • Käyttäjäkävely tutustuttaa opettajia Työelämän rajapinta -sivustoon

 Työelämästä nousseet ajankohtaiset aiheet ja toiveet

 • Miten aktivoimme työpaikat antamaan palautetta
 • Miten hyödynnämme verkostojamme laajemmin
 • Miten otamme puheeksi palkkauksen ja missä vaiheessa

 Ohjaajien työelämä-paja

 • D 365 asiakkuusrekisterin käyttö
 • Palkkauksen tuet
 • Alumnitoiminta
 • Työelämämateriaalit
 • Työelämän rajapinta -TYRSKY hankkeen materiaalit

 

Alumnitoiminta Ammattiopisto Luovissa

Alumnit ovat oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan uusille ja hakeutumis- ja valmistumisvaiheen opiskelijoille sekä pitää yhteyttä oppilaitokseen ja verkostoitua. Luovi kehittää parhaillaan alumnitoimintaansa.

Kyselyt ja raportit

Teimme hankkeeseen osallistuneiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa yhteistyössä kyselyitä täsmätyöhön liittyen. Alta löydät raportit kyselyihin liittyen (pdf-tiedostot avautuvat uuteen välilehteen).

Podcast

Erkkaa Verkossa -podcastin jaksossa TYRSKY-hankepäällikkö Jaana Koskinen ja PYRY-hankkeen toimija, ohjaaja Iida Kononoff kertovat kokeilemisen arvoisia vinkkejä täsmätyökykyisten osaajien ohjauksen tueksi työelämään.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Erkkaa verkossa -podcastin jaksossa TYRSKY-hankepäällikkö Jaana Koskinen ja PYRY-hankkeen toimija, ohjaaja Iida Kononoff kertovat kannustavia kokemuksia Luovin työelämäkumppaneilta täsmätyökykyisen työllistämisestä sekä tarjoavat vinkkejä palkkaamista helpottavista tukimuodoista.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

TYRSKY-blogi

TYRSKY sosiaalisessa mediassa

Linkit avautuvan uuteen välilehteen.

Yhteistyössä

Yhteishanketta koordinoi SASKY koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina toimivat AhlmanEdu, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO ja Varalan urheiluopisto. Yhteistyössä mukana toimivat myös Pirkanmaan Yrittäjät ja Tampereen Kauppakamari. Hanke toteutettiin ESR-rahoituksella, jonka myönsi Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Jaana Koskinen
Hankepäällikkö
040 319 3419
jaana.koskinen@luovi.fi