Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Kehitämme työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita, prosesseja ja materiaaleja ekosysteemiajattelulla. Osallistamme kehittämistoimintaan työelämäyhteistyön eri osapuolet. Lisäksi kehitämme opiskelijakohderyhmän työmarkkinakelpoisuutta tukevia kokonaisuuksia ja valmennusta.

Edistämme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen hankkimista ja työllistymistä.

Tavoitteemme

 • Lisätä työnantajien tietoisuutta uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista (esimerkiksi tuetusta oppisopimuskoulutuksesta) sekä laajentaa arjen kumppanuuksia työpaikkojen kanssa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaamisen kehittämisessä.
 • Vahvistaa yhdenmukaista työelämän ja opiskelun nivelvaiheiden palveluprosessia ja sen näyttäytymistä yrityksille yhdenmukaisena toimintana. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistetaan työelämän palveluprosessissa sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen erityiskysymyksissä.
 • Tukea vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkuvaa oppimista eri nivelvaiheissa ja edistää tutkinnon saavuttamista ja työmarkkinakelpoisuutta.
 • Kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet huomioivilla tavoilla. Edistää työelämäasiakkaiden osaamista vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
 • Osallistua Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ja yritysten osaamisen kehittämisen ekosysteemin kehittämiseen.

TYRSKY-blogi

 • TYRSKYn kumppanuuskuukausi: työelämään koronasta huolimatta
  Luottamus ja Maine-tutkimus antoi Luoville erinomaiset tulokset työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Alueellisesti Luovi Tampere on selviytynyt mainiosti, mutta työelämäkumppanimme toivovat meiltä vieläkin aktiivisempaa yhteydenottamista. Yleistä kuulemista ja lähestymistä toivotaan työelämän suunnalta. Me TYRSKY-hankkeessa olemme siis todella ajankohtaisten asioiden äärellä.
 • Oppilaitosten ja työelämän yhteinen TYRSKY on täällä!
  TYRSKY-hankkeessa haluamme yhdenmukaistaa työelämän ja opiskelun polkuja, kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja ja etsiä erilaisia tapoja kartuttaa osaamista työelämässä.

Työelämä, opiskelija ja opettaja toimivassa yhteistyössä -verkkotapahtuma 8.9.2021 klo 9-12

Pirkanmaalaiset yrittäjät, työelämän edustajat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat: Tervetuloa keskustelemaan yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä!

Yhteistyössä

Yhteishanketta koordinoi SASKY koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon Emäntäkoulu. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Jaana Koskinen
hankepäällikkö
040 319 3419
jaana.koskinen@luovi.fi