Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Kehitämme työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia palveluita, prosesseja ja materiaaleja ekosysteemiajattelulla. Osallistamme kehittämistoimintaan työelämäyhteistyön eri osapuolet. Lisäksi kehitämme opiskelijakohderyhmän työmarkkinakelpoisuutta tukevia kokonaisuuksia ja valmennusta.

Edistämme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen hankkimista ja työllistymistä.

Tavoitteemme

  • Lisätä työnantajien tietoisuutta uudistuneen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista (esimerkiksi tuetusta oppisopimuskoulutuksesta) sekä laajentaa arjen kumppanuuksia työpaikkojen kanssa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaamisen kehittämisessä.
  • Vahvistaa yhdenmukaista työelämän ja opiskelun nivelvaiheiden palveluprosessia ja sen näyttäytymistä yrityksille yhdenmukaisena toimintana. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistetaan työelämän palveluprosessissa sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen erityiskysymyksissä.
  • Tukea vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatkuvaa oppimista eri nivelvaiheissa ja edistää tutkinnon saavuttamista ja työmarkkinakelpoisuutta.
  • Kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet huomioivilla tavoilla. Edistää työelämäasiakkaiden osaamista vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
  • Osallistua Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ja yritysten osaamisen kehittämisen ekosysteemin kehittämiseen.

Yhteistyössä

Yhteishankkeen toteuttavat Pirkanmaalla SASKY koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän, Tampereen Aikuiskoulutussäätiön, Ahlmanin koulun Säätiö sr:n, Varalan Urheiluopiston, Kiipulan ammattiopiston, Ammattiopisto Luovin ja Aitoon Emäntäkoulun. Hanke toteutetaan 1.9.2020 – 31.8.2023 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Jaana Koskinen
Hankepäällikkö
040 319 3419
jaana.koskinen@luovi.fi