Luottamus ja Maine-tutkimus antoi Luoville erinomaiset tulokset työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Alueellisesti Luovi Tampere on selviytynyt mainiosti, mutta työelämäkumppanimme toivovat meiltä vieläkin aktiivisempaa yhteydenottamista. Yleistä kuulemista ja lähestymistä toivotaan työelämän suunnalta. Me TYRSKY-hankkeessa olemme siis todella ajankohtaisten asioiden äärellä.

Tavoitteenamme on lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta, osaamisestamme sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Työn myötä olen tutustunut eri alojen perustutkintoryhmiin ja heidän erilaisiin oppimisympäristöihinsä. Meille Tampereen Luovissa on tavallaan käynyt hyvä tuuri, kun olemme päätyneet tilojemme kanssa keskelle suurkaupunkia, vanhaan pienteollisuustaloon ja räätälöineet ”täsmätilamme” sinne. Tämän johdosta olemme lähteneet verkostoitumaan nopeasti työelämän kanssa, etsimään toimivia oppimisympäristöjä ja tekemään yhteistyötä työpaikkojen kanssa.

Muun muassa RTK-Palvelu Oy Tampereella on lähdössä yhteistyöhön kanssamme. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kanssa aloitettava yhteistyö on suunniteltu toteutettavaksi ohjauksen kannalta niin, että opiskelijan ohjauksen tarve ja osaaminen tulee helpoiten havainnoitavaksi monelle työpaikkaohjaajalle.

Yrityksen omissa toimitiloissa opiskelijoiden havainnointi ja tuen tarpeeseen tutustuminen helpottaa esimiestiimin päätöksiä siitä, kenen alueella olisi sopivia asiakaskohteita, kuka toimisi työpaikkaohjaajana ja milloin asiakaskohteisiin jalkauttaminen olisi kohdallista. Tämän hautomon tai näiden ”etkojen” tavoitteena on löytää jo opintojen alkumetreillä tekijöitä heille palkkatyöhön eli ”jatkoille”.

Täsmätyötä ja työelämässä oppimista

Vaikka täsmätyö on sanana uudehko, töiden pilkkominen ja työtehtävien räätälöinti on meille tuttua. Täsmätyö on mahdollisuus ja erittäin toivottukin tapa jalkauttaa opiskelijat oikeisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin. Näitä taitoja pääsemme harjoittamaan lukuisissa oppimisympäristöissämme. Liiketoiminnan perustutkintoryhmän oppimisympäristönä toimii muun muassa K-Citymarket Pirkkala. Kaupanalan työtehtävien ja työelämätaitojen oppi vahvistuu oikeassa työpaikassa, jossa tulemme nähdyksi ja tietoisuus osaamisestamme laajenee.

Lielahden pesulan omistaja Minna-Liisa Vesanen istuu asiakaspalvelupisteen takana
Lielahden pesulan omistaja Minna-Liisa Vesanen on toiminut vuosia yhteistyössä kanssamme. Hän toimii muun muassa kokemusasiantuntijana erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksesta työpaikalla. Koronasta huolimatta opiskelijat ovat pysyneet suorittamaan työelämäjaksoja ja näyttöjä aidoissa toimintaympäristöissä. Kuva: Jaana Koskinen

Nyt on aika vaihtaa ajatuksia ja antaa ideoiden virrata. Näistä hetkistä on usean verkostotoimijan kanssa saatu mahtavia ideoita, ei niistä kaikista ole jatkoon, mutta osasta kyllä. Eihän hanke olekaan se itsetarkoitus vaan se mitä saadaan tuloksina jäämään ja juurtumaan avuksi ja tueksi arkeemme. Käydään kahvilla ja verkostoidutaan – vaikka sitten virtuaalisesti!

Jaana Koskinen
hankepäällikkö
TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hanke

TYRSKY -hanketta koordinoi SASKY koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Varalan Urheiluopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon Emäntäkoulu. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.