Työyhteisöjen monimuotoisuus ja tasavertaisuus tuo rikkautta meidän jokaisen työhön. Aina ei ole helppoa yhteensovittaa työntekijän osaamista ja työnantajan tarpeita, mutta yleensä ongelmiin löytyy ratkaisut, kun työyhteisön ilmapiiri sallii avoimen keskustelun. Lähtökohtana on, että jokainen on työkykyinen johonkin työhön, jos se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan ja siihen annetaan riittävä tuki. ”Pitää haaveilla pilviä, mutta toteuttaessa pitää jalat maassa”.  

Syksyllä 2020 alkaneessa WATTI-hankkeessa Ammattiopisto Luovi ja Koulutuskuntayhtymä OSAO hakevat yhdessä ratkaisuja muun muassa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteemme on saada työnantajat ja opiskelijat kohtaamaan.  

Ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä on tehty onnistuneesti jo pitkään, mutta ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden varmistaminen vaatii edelleen yhteistyön kehittämistä.  Oppilaitosten ja yritysten yhdistäessä voimansa saa ammatillinen koulutus lisäarvoa työelämän osaajilta ja yritykset osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Kun oppilaitoksessa mietitään tukea tarvitsevalle opiskelijalle sopivia työtehtäviä ja työpaikkaa, perustana ovat hänen kykynsä, osaamisensa ja tavoitteensa. Työpaikka taas tarvitsee sopivia osaajia. 

WATTI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olemme yhteydessä eri kokoisiin ja eri toimialoilla toimiviin yrityksiin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tähän mennessä olemme pitäneet noin 20 suunnittelusprinttiä eli ideointityöpajaa, jossa työnantajat tuovat esille työelämälähtöisiä kehittämistarpeita. Näitä kohtaamisia jatketaan kesään 2021 saakka, jonka jälkeen siirrymme yhdessä työnantajien sekä oppilaitosten henkilöstön kanssa ”jatkojalostamaan” työnantajille suunnattujen palvelujen kehittämistä. Tavoitteena on löytää pysyviä toimintamalleja ja työvälineitä toteuttaa vastavuoroista kehittämiskumppanuutta.  

Alumnitoimintaa ja tarinoita työllistymisestä

Tämän lisäksi olemme aloittaneet ammatillisen koulutuksen alumnitoiminnan suunnittelun valmistuneille opiskelijoille. Ensimmäinen yhteinen kahdeksan hengen pilottiryhmän aloitustapaaminen on Ammattiopisto Luovissa huhtikuun lopussa 2021. Tapaamiseen osallistuvat saavat mahdollisuuden myös itse vaikuttaa sekä tuoda uusia ideoita alumnitoiminnan toteutukseen. Koulutuskuntayhtymä OSAOssa kyseinen toiminta aloitetaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Alumnitoimintaa hyödynnetään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistämisessä, niin hakeutumisvaiheen opiskelijoille kuin työnantajille. Alumnitoiminnan välityksellä saadaan näkyväksi valmistuneiden ja työllistyneiden opiskelijoiden kokemukset ja urapolut. 

Tärkeänä osana hankkeessa on myös tuoda esille valmistuneiden opiskelijoiden erilaisia urapolkuja sekä tarinoita työllistymisestä muun muassa lyhyiden videoiden välityksellä. Tällöin saamme myös näkyväksi onnistumiset sekä sen, kuinka samalla koulutuksella voi tehdä hyvinkin erilaisia töitä. Näissä huomioidaan myös osatyökykyisyys (täsmätyökykyisyys).   

Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Yhteistyö rakennetaan yhdessä. Oppilaitosten tehtävä on kannatella ja vahvistaa yhteistyötä. Työpaikkojen ja oppilaitosten välinen keskustelu vahvistaa oppilaitosten työelämätuntemusta, turvaa työpaikoille ammattitaitoista työvoimaa sekä auttaa rakentamaan sujuvia oppimispolkuja opiskelijoille. Tärkeä osa yhteistyötä on muokata koulutusta työelämän muuttuvia osaamistarpeita vastaavaksi. Siinäpä sitä tehtävää riittääkin ja tähän yksi oiva keino löytää ratkaisuja ovatkin työelämäyhteistyöhön linkittyvät hankkeet. 

Tähän lopuksi vielä toteamus Hurriganesin esikoisalbumin mukaan vuodelta 1973 ”Rock and Roll All Night Long” ja tsemppiä meille kaikille arkiseen aherrukseen! 

Marko Ylisirkka, hankepäällikkö, WATTI – Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön -hanke

WATTI-hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppanina toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.