Samoihin aikoihin, kun Virtuaalisesti vierellä -hanke starttasi vuosi sitten, alkoivat koronaan liittyvät rajoitukset. Etäopetuksesta saatiin vuoden kuluessa paljon kokemusta. Seuraava askel on pohtia, miten virtuaalisia mahdollisuuksia voisi parhaiten hyödyntää lähiopetuksen rinnalla. Sulautuva oppiminen on käsite, joka kannattaa tässä kohtaa ottaa haltuun.

Sulautuvassa oppimisessa (englanniksi ”blended learning”) olennaista on kasvokkaisen ja verkko-oppimisen yhdistäminen suunnitellusti. Oppimisympäristöjä yhdistetään siten, että niistä saadaan parhaat puolet esiin. Käänteisen luokkahuoneen malli on tunnetuin sulautuvan oppimisen muodoista. Siinä oppiminen tapahtuu ensin verkon kautta ja sen jälkeen opittua syvennetään lähiopetuksessa. Sulautuvalla oppimisella tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta, jossa oppimisympäristöjä voi hyödyntää erilaisissa järjestyksissä ja limittäin.

Yhdessä Luovin VALMA-ryhmässä kokeiltiin alkuvuodesta oppimisympäristöjen sulauttamista. Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita, osallistuvatko he maanantaisin ja perjantaisin opetukseen oppilaitoksessa vai kotoa. Muina päivinä ohjelmassa oli kaikille lähiopetusta. Apua tehtäviin sai myös verkon välityksellä. Noin puolet ryhmästä valitsi etäopiskelun. Opettajan roolista tuli valinnan myötä ohjaavampi ja opiskelijan vastuu omasta oppimisesta kasvoi.

Oli mielenkiintoista huomata, että lähiopetuksen valitsivat ne opiskelijat, jotka tarvitsevat eniten tukea tehtävien tekemiseen. Etänä opiskelevat pystyivät etenemään omaan tahtiinsa ja he saivat onnistumisen kokemuksia itsenäisestä työskentelystä. Myös motivaatio parani, kun omaan opiskeluun pääsi vaikuttamaan. 

Opiskelijoiden palautetta hybridiopetuksesta.

Miten verkossa opiskelu on sujunut erityistä tukea tarvitsevilta opiskelijoilta? VALMA-opettajan mukaan hienosti: ”Ensin täytyy vain harjoitella koneen käyttöä yhdessä. Kokeilemme muutenkin verkko-oppimisen mahdollisuuksia rohkeasti. Se valmentaa toimimaan yhteiskunnassa.” Hyvien kokemusten vuoksi opiskelijat saavat valita etäopiskelun tai lähiopetuksen myös jatkossa perjantaisin.

Esimerkki VALMA-ryhmän aikataulusta.

Mahdollisuus osittaiseen etäopiskeluun madalsi tässä kokeilussa joidenkin opiskelijoiden kynnystä osallistua opintoihin. Miten muuten voisimme hyödyntää sulautuvaa oppimista niin, että saisimme keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita aktiivisemmin mukaan? Etsitään yhdessä keinoja kulkea myös virtuaalisesti opiskelijan vierellä.

Emma Sydänoja
hankepäällikkö
emma.sydanoja@luovi.fi

Virtuaalisesti vierellä -hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.