Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Virtuaalisesti vierellä

Kehitimme opintoihin kiinnittymistä tukevan Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen mallin sekä malliin sisältyvän Sulautuvat menetelmät -tarjottimen.

Pilotoimme opiskelijoiden osallisuutta edistävää sulautuvaa oppimista, jossa ammatillisen erityisopetuksen verkkoympäristöt ja lähiopetus vuorottelevat. Sulautuvan ohjauksen kehittäminen kuului keskeiseksi osaksi kokonaisuutta. Lisäksi pilotoimme opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa verkon yli.

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen esittelyvideo

Video näkyy, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Tarvittaessa voit muuttaa evästeiden hyväksyntää (avautuu uuteen ikkunaan).

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme

  • Kehittää ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli, jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.
  • Pilotoida toimintamallia hankkeen aikana. Tavoitteena on, että pilotointiin osallistuu vähintään 35 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa.
  • Kehittää henkilöstön valmiutta toteuttaa opiskelijan mukaan ohjautuvaa toimintamallia sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka nostetaan opiskelijan omasta arkikäytöstä.
  • Kehittää verkostomaista yhteistyötapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi hankeverkoston toimijoiden ja ohjaavien tahojen sekä nuoren moniammatillisen verkoston kanssa.
  • Kehittää tapoja tunnistaa opintojen keskeyttämisuhka riittävän aikaisin. Tässä tehdään yhteistyötä Ammattiopisto Luovin VÖLJYSSÄ-hankkeen kanssa. 

Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen malli

Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen malli kuvaa asteittain etenevän sulautuvan tuen ennakoinnin, suunnittelun, menetelmien valinnan ja arvioinnin. Mallissa sulautuvalla tuella tarkoitetaan erilaisia virtuaalisen ohjauksen ja oppimisen menetelmiä, joita voidaan suunnitelmallisesti yhdistää (sulauttaa) perinteiseen ohjaukseen ja opetukseen. 

Malli toimii opetus- ja ohjaushenkilöstön työkaluna keskeyttämisen uhan ennakoinnissa ja sulautuvan tuen suunnittelussa. Tarkoituksena on tukea opiskelijan opintoihin kiinnittymistä ja opinnoissa pysymistä sulautuvan tuen keinoin.  

Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa kehitetyn toimintamallin kansikuva, jossa lukee "Opintoihin kiinnittymisen polku - Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen malli" sekä piirretty tie, jonka varrella lukee "1. Sulautuvan tuen ennakointi, 2. Sulautuvan tuen suunnitelma, 3. Sulautuvat menetelmät, 4. Sulautuvan tuen arviointi".

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan malliin. Thinglink-sivu avautuu uuteen välilehteen.

Sulautuvat menetelmät -tarjottimeen on koottu esimerkkejä ja digityökaluja hankeajan piloteista, siitä miten digitaalisuutta on yhdistetty kasvokkaiseen ohjaukseen ja opetukseen. Tarjottimesta löytyvät myös yhteishankkeen virtuaalinen ohjaus- ja oppimismateriaali peleineen, joita voidaan monin tavoin sulauttaa ohjaukseen ja opetukseen.  

Sulautuvat menetelmät -tarjotin löytyy mallin kohdasta 3 Sulautuvat menetelmät.

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen Sulautuvan ohjauksen ja oppimisen -malliin sisältyvä sulautuvien menetelmien tarjotin, jossa neljässä eri ruudussa lukee seuraavat asiat: 1. Sulautuva ohjaus - mitä, miksi, miten? Esimerkkejä ja työkaluja, 2. Sulautuva oppiminen - Mitä, miksi, miten? Esimerkkejä ja työkaluja, 3. Verkkotapahtumat - Mitä, miksi, miten? Esimerkkejä ja työkaluja, 4. Materiaalipankki - Ohjaus- ja oppimismateriaali, Seppo-pelit, Lisämateriaalit".

Yhteishankkeen materiaalit

Yhteishankkeen ohjaus- ja oppimismateriaalit on koottu Trello-alustalle. Linkit materiaaleihin löytyvät Sulautuvat menetelmät -tarjottimen Materiaalipankki-osiosta. Samat linkit löytyvät suoraan alta, ja ne avautuvat uuteen välilehteen:

Digitaidot

Opiskelu

Työelämävalmiudet

Terveys ja hyvinvointi

Taloustaidot

Arjen asiat

Itsetuntemus

Harrastukset ja vapaa-aika

Hygieniapassi

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille 

Google Classroomiin on viety ohjaus- ja oppimismateriaalia Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa samansisältöisenä kuin Trellossa. Google Classroomin ohjaus -ja oppimismateriaalia voivat käyttää Ammattiopisto Luovin toimijat. Luovilaiset saavat materiaalin käyttöön Mikko Laitiselta (mikko.laitinen@luovi.fi).

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen pelit löytyvät Seppon pelikirjastosta. 

Virtuaalisesti vierellä -blogi

Musaproggis

Virtuaalisesti vierellä -hanke on järjestänyt ryhmämuotoisena toimintana biisintekokoulutuksia. Alla nuorten aikuisten Musaproggiksessa luomat musiikkivideot. Videot näkyvät, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Tarvittaessa voit muuttaa evästeiden hyväksyntää (avautuu uuteen ikkunaan).

https://www.youtube.com/watch?v=HLL4u8uyyrU
https://www.youtube.com/watch?v=FldGYsYqmmg

Virtuaalisesti vierellä sosiaalisessa mediassa

Alla olevat linkit avautuvat uudessa välilehdessä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Irene Konttinen
hanketoiminnan asiantuntija
040 319 3232
irene.konttinen@luovi.fi