Virtuaalisesti vierellä

Hankkeessa yhdistetään ammatillisen erityisopetuksen verkkoympäristöjä ja lähiopetusta oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Tätä kutsutaan sulautuvaksi oppimiseksi. Näin tuetaan opiskelijan kiinnittymistä opiskeluun ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen sekä tehdään opiskelusta helpommin saavutettavaa.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Luovin tavoitteet hankkeessa

  • kehittää ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli, jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.
  • pilotoida toimintamallia hankkeen aikana. Tavoitteena on, että pilotointiin osallistuu vähintään 35 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa.
  • kehittää henkilöstön valmiutta toteuttaa opiskelijan mukaan ohjautuvaa toimintamallia sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka nostetaan opiskelijan omasta arkikäytöstä.
  • kehittää verkostomaista yhteistyötapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi hankeverkoston toimijoiden ja ohjaavien tahojen sekä nuoren moniammatillisen verkoston kanssa.
  • kehittää tapoja tunnistaa opintojen keskeyttämisuhka riittävän aikaisin. Tässä tehdään yhteistyötä Ammattiopisto Luovin VÖLJYSSÄ-hankkeen kanssa. 

29.4.2020
Kevät tulee kohisten ja niin myös Virtuaalisesti Vierellä -hanke! Ensimmäinen esite on nyt julkaistu ja toiminta ottaa sen myötä ensiaskeleitaan.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Hanke toteutetaan 1.3.2020-30.10.2022 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

hanketyöntekijä Suvi Mäkelä, suvi.makela@luovi.fi, p. 040 319 3055