Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Virtuaalisesti vierellä

Kehitämme ammatillisen erityisopetuksen verkkoympäristöjen ja lähiopetuksen yhdistämistä oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Näin tuemme opiskelijan kiinnittymistä opiskeluun ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen sekä teemme opiskelusta helpommin saavutettavaa.

Tavoitteemme

  • Kehittää ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli, jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.
  • Pilotoida toimintamallia hankkeen aikana. Tavoitteena on, että pilotointiin osallistuu vähintään 35 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa.
  • Kehittää henkilöstön valmiutta toteuttaa opiskelijan mukaan ohjautuvaa toimintamallia sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka nostetaan opiskelijan omasta arkikäytöstä.
  • Kehittää verkostomaista yhteistyötapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi hankeverkoston toimijoiden ja ohjaavien tahojen sekä nuoren moniammatillisen verkoston kanssa.
  • Kehittää tapoja tunnistaa opintojen keskeyttämisuhka riittävän aikaisin. Tässä tehdään yhteistyötä Ammattiopisto Luovin VÖLJYSSÄ-hankkeen kanssa. 

Virtuaalisesti vierellä -blogi

Musaproggis

Virtuaalisesti vierellä -hanke on järjestänyt ryhmämuotoisena toimintana biisintekokoulutuksia. Alla nuorten aikuisten Musaproggiksessa luomat musiikkivideot.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Suvi Mäkelä-Lindell
hankepäällikkö
040 319 3055
suvi.makela@luovi.fi