Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Virtuaalisesti vierellä

Kehitämme ammatillisen erityisopetuksen verkkoympäristöjen ja lähiopetuksen yhdistämistä oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Näin tuemme opiskelijan kiinnittymistä opiskeluun ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen sekä teemme opiskelusta helpommin saavutettavaa.

Tavoitteemme

 • Kehittää ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli, jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.
 • Pilotoida toimintamallia hankkeen aikana. Tavoitteena on, että pilotointiin osallistuu vähintään 35 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa.
 • Kehittää henkilöstön valmiutta toteuttaa opiskelijan mukaan ohjautuvaa toimintamallia sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka nostetaan opiskelijan omasta arkikäytöstä.
 • Mehittää verkostomaista yhteistyötapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi hankeverkoston toimijoiden ja ohjaavien tahojen sekä nuoren moniammatillisen verkoston kanssa.
 • Kehittää tapoja tunnistaa opintojen keskeyttämisuhka riittävän aikaisin. Tässä tehdään yhteistyötä Ammattiopisto Luovin VÖLJYSSÄ-hankkeen kanssa. 

Virtuaalisesti vierellä -blogi

 • Sulautuvassa oppimisessa opitaan kasvokkain ja verkossa
  Samoihin aikoihin, kun Virtuaalisesti vierellä -hanke starttasi vuosi sitten, alkoivat koronaan liittyvät rajoitukset. Etäopetuksesta saatiin vuoden kuluessa paljon kokemusta. Seuraava askel on pohtia, miten virtuaalisia mahdollisuuksia voisi parhaiten hyödyntää lähiopetuksen rinnalla. Sulautuva oppiminen on käsite, joka kannattaa tässä kohtaa ottaa haltuun.
 • Kuinka voimme tukea opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä?
  Silta-Valmennus ry:n ja Ammattiopisto Luovin Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa pyritään vähentämään nuorten syrjäytymistä ja lisäämään virtuaalisia vaihtoehtoja kokea osallisuutta ja hankkia osaamista. Tarkastelen syrjäytymisen problematiikkaa oppilaitoksen näkökulmasta kääntäen katseeni sitoutumattomuudesta ja keskeyttämisvaarasta positiiviseen. Kuinka voisimme tukea opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä?

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Emma Sydänoja
hankepäällikkö
040 319 3055
emma.sydanoja@luovi.fi