Pystyväksi ryhmässä -hankkeen pilotoima vertaisryhmätoiminta käynnistyi ryminällä vuosi sitten Tampereella. Vuosi oli vaiherikas uuden toiminnan pilotoinnin, koronan aiheuttaman etäopiskelun sekä muuttuvien tilanteiden takia. Onnistuimme kaikesta huolimatta! Ryhmät pyörivät ympäri vuoden ja mukauduimme vaihteleviin tilanteisiin. Ryhmäläiset tekivät vuodesta onnistuneen, ilman heidän sitoutumistaan olisi voinut käydä toisin.  

Vertaisryhmän tapaamisista tuli monelle todella tärkeä osa arkea. Erilaisten harjoitusten avulla ryhmä kannusti ja tuki toisiaan itsetunnon ja minäpystyvyyden vahvistamisessa. Positiivisuusrinki nousi hitiksi. Siinä kerrottiin aina jotakin positiivista esimerkiksi vierustoverista, menneestä päivästä, itsestä tai mistä ikinä sitten haluttiinkaan sanoa jotain positiivista – variaatioita tähän on niin monta, kuin jaksaa keksiä. 

Suurin osa osallistujista teki itselleen Minä Pystyn -videon, vaikka toiminnan alussa videot saivat osakseen suurta vastarintaa. Yhdessä ryhmänä kuitenkin suunnittelimme kaikille sopivan toteutustavan. Suurin osa ryhmäläisistä otti kuvia omasta työskentelystään tai työvaiheistaan, harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan ja kokosi näistä videon taustamusiikkeineen ja teksteineen. Videoita pääsimme esittämään paikallisille yrityksille hankkeen järjestämillä videofestivaaleilla huhtikuussa! 

Tänä syksynä toiminnan kehittäminen jatkuu Luovissa Tampereella kahden vertaisryhmän voimin. Viime vuoden ryhmän lisäksi saimme uuteen vertaisryhmään mukaan kymmenen innostunutta opiskelijaa! Tämä kertoo siitä, että vertaisryhmätoiminta on nähty rikkautena ja sana kiirii opiskelijoiden keskuudessa.  

Näiden ryhmien rinnalla aloittaa Luovin oma vertaisryhmä, jonka toiminta perustuu hankkeessa kehitettyyn toimintaan. Tällä pyrimme saamaan vertaisryhmätoiminnan osaksi Luovin arkea jo hyvissä ajoin ennen hankkeen loppua.

Osallistujien mielestä parasta vertaisryhmässä on ollut keskustelu turvallisessa ympäristössä, positiivisuusrinki, erilaiset työelämään siirtymiseen liittyvät harjoitukset kuten haastattelut, CV:n päivitys, työhakemuksen kirjoittaminen ja keskustelut työelämästä. Näiden lisäksi vahvuuksien tunnistaminen esimerkiksi korttien avulla ja oman osaamisen sanoittamisen harjoitukset on koettu tarpeellisiksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä!


PYRY – Pystyväksi ryhmässä -hanke toteutetaan 1.1.2020-31.10.2022 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella. Luovin lisäksi hankkeessa toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Sasky ja Valo valmennusyhdistys.

Iida Niemelä
hankepäällikkö
PYRY – Pystyväksi ryhmässä -hanke