Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

PYRY – Pystyväksi ryhmässä

Kehitämme opiskelijoillemme mahdollisuuksia löytää vertaisryhmätoimintaan perustuvia onnistumisen kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Kokemusten myötä valmistuvan opiskelijan luottamus omaan osaamiseen ja taitoihin suoritua työelämän vaatimuksista vahvistuu.

Tavoitteemme

  • Kehittää vertaisohjaukseen perustuva toimintamalli, joka tukee erityistä tukea tarvitsevien opiskellijoiden työllistymistä
  • Vahvistaa osallistujien minäpystyvyyden kokemusta ja oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista
  • Tukea osallistujia löytämään vahvuuksiensa kautta sellaisia tehtäviä, joihin kukin rajoitteistaan huolimatta voisi työllistyä. Työtapoina käytämme vertaisohjauksen ja -mentoroinnin menetelmiä. Vertaisohjaajat koulutetaan osallistujien joukosta.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Sasky ja Valo valmennusyhdistys. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Iida Niemelä
ohjaaja
040 319 3584
iida.niemela@luovi.fi