”Rati riti ralla, tuli talvi halla…”. Joulu lähestyy ja niin myös Ammattiopisto Luovin sekä koulutusyhtymä OSAO:n toteuttamassa Watti-hankkeessa olemme saavuttaneet toiminta-ajan puolivälin. Vähitellen olemme saaneet tuloksia tai ainakin saavuttaneet välitavoitteita. Kartoitusten ja työpajojen kautta olemme myös keränneet vahvistusta sille, millä keinoin oppilaitosten sekä työelämän yhteistyötä tulisi toteuttaa. Ydinsanoja ovat avoin keskustelukulttuuri, reagointi, vuorovaikutus ja selkeä viestintä.

Olemme aloittaneet tämän vuoden aikana alumnitoiminnan pilotointia ammatillisessa koulutuksessa. Perinteisesti yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on pitkät perinteet tämän suhteen. Nyt alumnitoimintaa jalkautetaan vähitellen myös ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. 

Luovin osalta viime keväänä aloittaneessa alumnien pilottiryhmässä on ollut mukana viisi henkilöä (neljä valmistunutta ja yksi opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija). He ovat päässeet ideoimaan alumnitoimintaa ja kertomaan omaa yksilöllistä opiskelutarinaansa. Heidän kauttaan on myös saatu jalostettua tietoa ja kokemuksia työelämään sijoittumisesta sekä urasuunnittelusta. Alumnit ovat tuoneet tuoretta viestiä suoraan työelämästä koulutukseen hakeutuville, opiskelijoille ja muille asianosaisille erilaisissa tilaisuuksissa.

Toinen Luovin pilottiryhmä on aloittamassa toimintaansa vuoden 2022 alkupuolella. Tällä hetkellä ryhmään on tulossa mukaan valmistuneita opiskelijoita muun muassa ympäristö-, maaseutu-, leipomo- ja puualalta. Kaikki innokkaat otetaan mukaan. Loppukeväästä luomme pilottiryhmien kokemusten pohjalta toimintamallin siitä, miten alumnitoimintaa voitaisiin toteuttaa koko Luovi-Suomessa.

Myös koulutuskuntayhtymä OSAO on aloittanut räväkästi oman alumnitoiminnan kehittämisen. OSAOssa on perustettu osallistava työryhmä, jossa on edustajat jokaisesta OSAOn yksiköstä. Lisäksi ryhmään kuuluu edustaja viestinnästä sekä muita oppilaitoksen hankkeita, joissa on rajapintaa alumnitoimintaan. Tällä hetkellä OSAOlla on alumnitoiminnan pilotoinnissa mukana noin 20 eri aloilta valmistunutta opiskelijaa.

Tästä on hyvä jatkaa!

Luovuus on usein olemassa olevan tosiasian oivaltamista. Tiesittekö että vasen ja oikea kenkä keksittiin vasta runsas vuosisata sitten.

Rauhallista joulua ja idearikasta uutta vuotta 2022!

Marko Ylisirkka
hankepäällikkö
WATTI – Vastavuoroisuutta työelämään -hanke

WATTI – Vastavuoroisuutta työelämään -hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.