Laatu on asia, jota ei tule pohtineeksi arjessa. Mietitäänpä muutama esimerkki tavallisesta työpäivästä: Pakkasaamuna parkkeeraan auton lämpöpaikalle työpaikan parkkipaikalla. Poissaoloni aikana työhuoneeseeni on käyty asentamassa uusi näyttö rikkinäisen tilalle. Vilkaisu kalenteriin muistuttaa, että tänään on palkkapäivä. Voin luottaa siihen, että palkka on tilillä ajallaan ja oikein, kuten aina. Kahvitauolla kollega hehkuttaa, kuinka opiskelija on saanut työpaikan yrityksestä, jossa on ollut työelämässä oppimassa. Kaikki nämä ovat laadukkaasti tehdyn työn tulosta.

Laatu ei ole sattumaa

Laatu syntyy sitoutumisesta työhön ja opiskeluun. Lähtökohtana on se, että tiedämme tavoitteemme ja mitä täytyy tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on, että osallistumme itse omaan opiskeluun tai työhön liittyvien tavoitteiden suunnitteluun esimerkiksi HOKS-keskusteluissa ja tiimipalavereissa.

Laatuympyrä, jossa lukee "suunnitelu, toteutus, arviointi, kehittäminen"

Laatu syntyy toimimalla laatuympyrän mukaisesti: suunnittelen, toteutan, arvioin ja kehitän. Arjessa harvoin ehdimme pysähtyä miettimään, missä laatuympyrän sektorissa kulloinkin olemme. Ohjeiden mukainen toiminta ja oman toiminnan arviointi tai vaikkapa keskustelut kollegan kanssa toiminnan kehittämiseksi ovatkin ympyrän ydintä. Laatuympyrän mukainen toiminta ei tarkoita myöskään sitä, että aina pitäisi olla tyytymätön tehtyyn työhön ja tavoitella huikeampia saavutuksia. Voi myös antaa itselleen kiitosta ja todeta nykyisen tilanteen olevan hyvä ja riittävä.

Laatu kuuluu kaikille

Usein laatuasiat käsitetään työksi, jota laatupäällikkö hoitaa. Oppilaitoksen laatu syntyy jokaisen yksittäisen opiskelijan ja työntekijän panoksesta. Alun esimerkit ovat monen yksittäisen työntekijän laadukkaan työn tulosta. Jokaisen työ on kokonaisuuden kannalta tärkeää. Laadunhallinta on sitä, että seurataan, onko tavoitteisiin päästy. Laadunhallintaa voidaan tehdä niin yksilö-, ryhmä- kuin oppilaitostasollakin. Jokainen voi oman työnsä laatupäällikkönä arvioida päivän päätteeksi, miten meni omasta mielestä ja mitä voisin tehdä toisin.

Timantti 2 -hankkeessa tuotetussa Laatu-katti vieköön selkeällä kielellä -materiaalissa kuvataan arkisten esimerkkien kautta, mitä laatu on ja miten laatu syntyy. Laatu-katti materiaali on tehty ajatellen erityisesti TELMA-opiskelijaa, mutta se toimii erinomaisena perehdytysmateriaalina kenelle tahansa oppilaitoksessa opiskelevalle tai työskentelevälle. Opetushallitus rahoittaa Timantti 2 -hanketta.

Eliisa Kuorikoski
suunnittelija
eliisa.kuorikoski@luovi.fi